نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراسم آشنایی کامل تر نودانشجویان ( ورودی ۱۴۰۰ ) با امور آموزشی ، پژوهشی، دانشجویی، فرهنگی و اداری و مالی

مراسم آشنایی کامل تر نودانشجویان ( ورودی ۱۴۰۰ ) با امور آموزشی ، پژوهشی، دانشجویی، فرهنگی و اداری و مالی


دانشکده الهیات و معارف اسلامی برگزار می نماید :

مراسم آشنایی کامل تر نودانشجویان ( ورودی ۱۴۰۰ ) با امور آموزشی ، پژوهشی، دانشجویی، فرهنگی و اداری و مالی

با موضوع :

۱_ معرفی دانشکده و گروه های آموزشی

۲_ هم اندیشی درباره وضعیت دانشکده و مسائل مدیریتی و ارتباط متقابل میان دانشجو و دانشگاه

زمان: دوشنبه 29/1/1401 ساعت ۱۰ صبح

مکان : ساختمان شماره یک، تالار شهید مفتح