نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراسم رونمایی از کتاب «تحفه سعدیه» تألیف جناب آقای دکتر نجفقلی حبیبی

مراسم رونمایی از کتاب «تحفه سعدیه» تألیف جناب آقای دکتر نجفقلی حبیبی


مراسم رونمایی از کتاب «تحفه سعدیه» تألیف جناب آقای دکتر نجفقلی حبیبی استاد پیشکسوت دانشکده الهیات و معارف اسلامی با سخنرانی آقایان دکتر بلخاری رییس انجمن آثار و مفاخر و آقای دکتر معارف استاد علوم قرآن دانشکده و باحضور اساتید و دانشجویان در محل کتابخانه دانشکده الهیات برگزار شد.