نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراسم چهلمین سالگرد استاد شهید مرتضی مطهری

مراسم چهلمین سالگرد استاد شهید مرتضی مطهری


 

باسمه تعالی

مراسم چهلمین سالگرد استاد شهید مرتضی مطهری ، همراه با رونمایی از کتاب اسلام و مساله ملیت در دانشکده الهیات . معارف اسلامی برگزار گردید.