نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مصوبه جلسه شورای آموزشی مورخ ۰۲/‏۰۷/‏ ۱۳۹۸ در خصوص آخرین مهلت دفاع دانشجویان

مصوبه جلسه شورای آموزشی مورخ ۰۲/‏۰۷/‏ ۱۳۹۸ در خصوص آخرین مهلت دفاع دانشجویان


مصوبه جلسه شورای آموزشی مورخ ۰۲/‏۰۷/‏۱۳۹۸‬ :

 

مصوبه:

آخرین مهلت دفاع دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد که در نیمسال ششم تحصیل قرار دارند، سی و یکم تیر ماه هرسال خواهد بود.