نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی

معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی


معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده، رسالت برنامه ریزی، اداره و هدایت کلیه امور دانشجویان از پذیرش تا فراغت از تحصیل در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و همچنین نظارت بر حسن اجرای مقررات و آئین نامه های آموزشی، تصمیم گیری درباره مسائل آموزشی دانشجویان، اتخاذ تمهیدات لازم در جهت گسترش و ارتقاء کیفیت آموزشی و اجرای دوره های آموزشی و ارزیابی آن ها را بر عهده دارد.

معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی در حال حاضر جناب آقای دکتر محسن معصومی و رئیس دفتر معاونت جناب آقای مسعود خرمی نژاد می باشد.

 

تلفن تماس دفتر معاونت : 021-42762130