نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاونت پژوهشی دانشکده الهیات برگزار می کند : واکاوی کتاب تقریرات درس خارج اصول فقه استاد مرحوم دکتر ابوالقاسم گرجی

معاونت پژوهشی دانشکده الهیات برگزار می کند : واکاوی کتاب تقریرات درس خارج اصول فقه استاد مرحوم دکتر ابوالقاسم گرجی