نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی رشته ها ویژه نودانشجویان۱۴۰۰

معرفی رشته ها ویژه نودانشجویان۱۴۰۰


 

??معرفی رشته ها ویژه نودانشجویان۱۴۰۰
??پنجشنبه》 بعد از ظهر

فقه و مبانی حقوق اسلامی:
http://Vroom.ut.ac.ir/maaref5

علوم قرآن و حدیث:
http://Vroom.ut.ac.ir/maaref6

ادیان و عرفان تطبیقی:
http://Vroom.ut.ac.ir/maaref3

فلسفه و کلام اسلامی:
http://Vroom.ut.ac.ir/maaref2

فقه شافعی:
http://Vroom.ut.ac.ir/maaref7

تاریخ و تمدن اسلامی:
http://Vroom.ut.ac.ir/maaref4

❗️به لینک ها و ساعت ها دقت کنید.