نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی کتابخانه

معرفی کتابخانه


کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی در سال 1313 شمسی تأسیس شد. در همان سال با مجموعه 381 جلدی به فعالیت خود ادامه داد. کتابهای منتشر شده پژوهشگران بسیاری خریداری و تعدادی مجموعه های شخصی به صورت وقف یا اهدا به مجموعه اضافه شد. کتابهای خطی، چاپ سنگی وسربی، مواردی بودند که با خرید، اهدا و وقف، وارد مجموعه کتابخانه شد و به همین منوال، با گذشت زمان کتابخانه مراحل تکامل را پشت سر گذاشت. مجموعه کتابخانه های دانشگاه تهران که پشتوانه آموزش عالی و پژوهشهای محققان و دانش پژوهان در کشور به شمار میروند از یک کتابخانه مرکزی و کتابخانه های دانشکده ها و مؤسسات وابسته تشکیل میگردند.

جهت جستجو در کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده صفحه کتابخانه دیجیتال کلیک کنید

ریاست کتابخانه با "آقای دکتر عبدالهادی فقهی زاده" استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات و معارف اسلامی می باشد.

عبدالهادی فقهی زاده معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شد - ایرنا