نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نحوه ثبت نام

نحوه ثبت نامداوطلبان محترم هزینه هر دوره را به شماره کارت 6104337525345920  به نام دانشکده الهیات و معارف اسلامی واریز، و رسید آن را همراه با نام، نام خانوادگی، و شماره تماس به آی دی @ut_free_education  یا ایمیل ut.free.education@gmail.com  ارسال فرمایند.