نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نحوه ثبت نام

نحوه ثبت نامداوطلبان محترم هزینه هر دوره را به شماره کارت 6104337525345920  به نام دانشکده الهیات و معارف اسلامی واریز، و رسید آن را همراه با نام، نام خانوادگی، و شماره تماس به آی دی @ut_free_education  یا ایمیل ut.free.education@gmail.com  ارسال فرمایند.