نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نخستین جشنواره دانشجویی (ویژه روز دانشجو)

نخستین جشنواره دانشجویی (ویژه روز دانشجو)


نخستین جشنواره دانشجویی (ویژه روز دانشجو)

با اجرا و نمایش هنرمندی ها و توانمندی ها و دستاوردهای دانشجویان عزیز دانشکده

مهلت ارائه آثار دوشنبه 7 آذر ماه