نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست دانشجویی با معاون‌ اداری و مالی دانشکده

نشست دانشجویی با معاون‌ اداری و مالی دانشکده


 
نشست دانشجویی با معاون اداری و مالی و امور دانشجویی دانشکده الهیات،
پنجشنبه ۱۱ دی ۹۹
ساعت ۱۸
از طریق پخش زنده اینستاگرامی صفحه خانواده الهیات،
@F.theology.ut
 
 
@ftisut