نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست قرآنی دوم، 27 فروردین 1401

نشست قرآنی دوم، 27 فروردین 1401در دومین نشست از سلسله نشستهای ماه مبارک رمضان که توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی برنامهریزی شده است، به بیان » روزه در ساحت معنوی ادیان « آقای دکتر بهزاد حمیدیه از گروه ادیان و عرفان اسلامی سخنرانی کردند و با عنوان انواع روزه در دینهای مختلف به ویژه یهودیت و مسیحیت پرداخته و آنها را با روزه در اسلام مقایسه کردند ایشان در شرح این مطالب از قرآن کریم و قسمتهایی از تورات و انجیل بهره بردند. این نشست با حضور دانشجویان، برخی اساتید و معاونت دانشجویی و فرهنگی در روز شنبه 27 فروردین ماه 1401 در فضای وی روم برگزار شد.