نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست ماه مبارک رمضان نشست سوم سوم اردیبهشت 1401

نشست ماه مبارک رمضان نشست سوم سوم اردیبهشت 1401سومین نشست در ماه مبارک رمضان که توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده الهیات و معارف اسلامی برگزار شد،در تاریخ سوم اردیبهشتماه در ساعت 16 با  سخنرانی جناب آقای دکتر محمدرضا شاهرودی، مدیر گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران در فضای مجازی ویروم آغاز شد.
و سنخیت داشتن » امام « بود که از ابتدا با لغت شناسی کلمه » امام در منطق قرآن؛ شأن و کارکرد « عنوان سخنرانی ایشان این معانی در آیات قرآن، به تبیین آن پرداختند. سپس با استناد به آیات قرآن، امام را در قرآن دو گونه دانستند و در ادامه جلسه به تشریح این مطلب پرداختند. در پایان نیز معاونت دانشجویی و فرهنگی که در جلسه حضور داشت از ایشان و حضار تشکر کرد .