نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست چهارم ماه مبارک رمضان ششم اردیبهشت ۱۴۰۱

نشست چهارم ماه مبارک رمضان ششم اردیبهشت ۱۴۰۱چهارمین جلسه از سلسله نشستهای ماه مبارک رمضان، توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران در فضای ویروم برگزار گردید. در این جلسه، که در ساعت 18 روز سه شنبه 4 اردیبهشت 1401 آغاز شد، آقای دکتر عباس یزدانی، دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی، سخنرانی خود را تحت ارائه داد. ایشان با استناد به کلام بزرگان از ادیان و ») شاخصهای نظام سیاسی – اجتماعی حکومت امام علی )ع « عنوان مذاهب مختلف، آیات قرآن کریم و کلام امام علی )ع(، شاخصه های نظام حکومتی امام علی )ع( را به هفت دسته تقسیم و برای هرکدام مطالبی را بیان داشت. در پایان سخنرانی، آقای دکتر خوشمنش، معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده که میزبان این نشست بود، جمع بندی خود را از سخنان ارزنده آقای دکتر یزدانی بیان داشت و ضمن تشکر و آرزوی توفیق برای
ایشان، ابراز امیدواری کرد آقای دکتر یزدانی در جلسات دیگری نیز قبول زحمت کرده و مستمعان را از کلام ارزشمند خود بهره مند سازد.