نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نهمین جشنواره بین‌الملل دانشگاه تهران ۲ تا ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ برگزار می‌شود

نهمین جشنواره بین‌الملل دانشگاه تهران ۲ تا ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ برگزار می‌شود


 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران به‌نقل از معاونت بین‌الملل، نهمین جشنواره بین‌الملل دانشگاه تهران و انتخاب برترین‌های بین‌الملل در بخش اعضای هیأت علمی، دانشجویان ایرانی و بین‌الملل برگزار می‌شود.
مهلت ارسال مدارک حداکثر ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ در نظر گرفته شده و قابل تمدید نخواهد بود. طبق برنامه‌ریزی انجام شده، زمانبندی فرایند انتخاب برگزیدگان به شرح زیر آمده است:
۱۵ بهمن ۱۳۹۷: دریافت اطلاعات کمیسیون‌های تخصصی
۲۰ بهمن ۱۳۹۷: ارزیابی مدارک ارسالی از طرف کمیسیون‌های تخصصی در معاونت بین‌الملل
۲۸ بهمن ۱۳۹۷: جلسه کمیسیون‌های تخصصی در محل شورای دانشگاه جهت معرفی اولیه منتخبین جشنوراه بین‌الملل
۶ اسفند ۱۳۹۷: جلسه شورای بین‌الملل دانشگاه جهت تعیین منتخبین جشنواره بین‌الملل.

آیین‌نامه انتخاب برترین‌های بین‌المللی

فرم انتخاب برترین‌های علمی بین‌المللی دانشگاه تهران - سال ۱۳۹۸ - بخش اعضای هیأت علمی (شماره ۱)

فرم انتخاب برترین‌های علمی بین‌المللی دانشگاه تهران - سال ۱۳۹۸ - بخش دانشجویان (شماره ۲)

فرم انتخاب برترین‌های علمی بین‌المللی دانشگاه تهران - سال ۱۳۹۸ - بخش پردیس و دانشکده فعال (شماره ۳)