نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

وبینار بین المللی نقش حماسه حسینی در احیای سنت نبوی

وبینار بین المللی نقش حماسه حسینی در احیای سنت نبوی


 

۱۲ شهریورماه ۱۴۰۱
۳سپتامبر ۲۰۲۲
۶ صفر ۱۴۴۴
ساعت 4-7 عصر

مکان دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 بستر اسکای روم:

با سخنرانی استادان و پژوهشگرانی از کشورهای تونس برزیل لبنان و الجزایر