نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ویژه برنامه نودانشجویان ۱۴۰۰

ویژه برنامه نودانشجویان ۱۴۰۰


 

✅پخش کلیپ دانشکده و پیام های تصویری رئیس و معاونین محترم دانشکده

??پنجشنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۰ صبح

??پخش زنده اینستاگرامی صفحه رسمی دانشکده(خانواده الهیات) :

https://instagram.com/f.theology.ut?utm_medium=copy_link