نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ویژه نامه انگلیسی کلاس عرفان نظری ۲

ویژه نامه انگلیسی کلاس عرفان نظری ۲


ویژه نامه انگلیسی  کلاس عرفان نظری ۲ مقطع کارشناسی رشته فلسفه و کلام اسلامی ترم جاری در سایت بین الملل دانشگاه  قرار گرفت.

https://ut.ac.ir/en/news/17382/a-course-on-mysticism