نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پذیرش دکتری تخصصی (PHD) ورودی سال 1402

پذیرش دکتری تخصصی (PHD) ورودی سال 1402


شماره تماس کارشناسان رشته ها جهت رفع مشکلات مربوط به ثبت نام، مصاحبه و آزمون داخلیدکتری تخصصی (PHD) سال 1402

اطلاعیه شماره 1-معاونت آموزشی دانشگاه تهران(پذیرش دانشجوی  دوره  دکتری تخصصی (Ph.D) و دستیاری دامپزشکی آزمون نیمه متمرکز سال تحصیلی  1403-1402)

شیوه نامه پذیرش دانشجوی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) و دستیاری دامپزشکی آزمون نیمه متمرکز سال تحصیلی 1403-1402

اطلاعیه شماره ۲ - نحوه ثبت نام الکترونیکی معرفی شدگان مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی ( Ph.D ) و دستیاری دامپزشکی دانشگاه تهران سال ۱۴۰۲ جهت شرکت در ارزیابی آموزشی و پژوهشی

* اعلام مدارک و مستندات مورد نیاز دانشجویان جهت بارگذاری در سامانه جامع

 - فرم مشخصات فردی

-  فرم تعهد مربیان

-  راهنمای ارتباط با همکاران معاونت آموزشی

* اطلاعیه شماره ۳ -  اعلام نتایج بررسی اولیه پذیرش دانشجویان استعداددرخشان در دوره دکتری Ph.D سال تحصیلی ۱۴۰۳- ۱۴۰۲

* اطلاعیه شماره 4 - جدول زمان بندی برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه دکتری تخصصی داوطلبان ورودی سال تحصیلی 1403-1402دانشکده الهیات و معارف اسلامی

* تمدید اطلاعیه شماره (سه) آزمون مصاحبه دکتری تخصصی 

* جدول عناوین مواد امتحانی آزمون کتبی پذیرش دانشجوی دکتری سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ دانشکده الهیات و معارف اسلامی

* اطلاعیه شماره 5- اسامی داوطلبان پذیرش دکتری/مکان و زمان برگزاری آزمون کتبی و شفاهی داوطلبان دکتری تخصصی ورودی سال 1402