نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

چشم اندازها و اهداف

چشم اندازها و اهداف


برخی از اهداف و چشم اندازهای امور بین الملل در حوزه علوم انسانی به شرح ذیل می باشد :

  • برگزاری کنگره ها، همایش ها و کارگاه های متعدد علوم انسانی اسلامی در عرصه بین الملل با هدف شناخت علوم مختلف اسلامی، مفاهیم و مبانی آن و معرفی دانشمندان بزرگ تاریخ اسلام در راستای گسترش فضای تفکر و نظریه پردازی و فهم علوم اسلامی
  • ارائه مفاهیم و مبانی علوم انسانی اسلامی با برگزاری کرسی های آزاد اندیشی و توسعه نظریه پردازی در این زمینه با هدف عرضه ویژگی های این علوم به جوامع علمی کشورهای خارجی اسلامی و غیر اسلامی
  • گفتمان سازی و ایجاد فضای آموزشی در زمینه علوم اسلامی برای نخبگان علمی اساتید و دانشجویان کشورهای خارجی از طریق برگزاری همایش ها ایجاد ارتباطات و تبادلات فی ما بین مراکز دانشگاهی و علمی داخلی و بین المللی
  • شناسایی متخصصان حوزه های علوم انسانی و ارائه به مراکز علمی و اجرایی کشور در جهت بهره برداری
  • گشترش روابط با دانشگاه ها و مراکز علمی کشورهای خارجی جهت تبادل تجربیات علمی و عملی اساتید ، تعضای هیات علمی و همچنین دانشجویان دانشگاه های خارجی