نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی با عنوان "راهبردها، تکنیک‌ها و شگردهای جست و جوی اطلاعات علمی در اینترنت" در دانشگاه خوارزمی

کارگاه آموزشی با عنوان "راهبردها، تکنیک‌ها و شگردهای جست و جوی اطلاعات علمی در اینترنت" در دانشگاه خوارزمی


باسلام واحترام

کارگاه آموزشی  با عنوان "راهبردها، تکنیک‌ها و شگردهای جست و جوی اطلاعات علمی در اینترنت" در دانشگاه خوارزمی برگزار می گردد :

 

https://filemanager.ut.ac.ir/filemanager/download/file/c107974369794b2cb0d4fbbbf9c0c345