نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی برگزار می کند : برگزاری جلسه شرح و بسط کتاب

کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی برگزار می کند : برگزاری جلسه شرح و بسط کتاب


کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی برگزار می کند :

برگزاری جلسه شرح و بسط کتاب

پرسش از امکان امر دینی در جهان معاصر

دکتر بیژن عبدالکریمی (مولف کتاب)

زمان : شنبه ۲۳ آذرماه ۹۸
مکان : سالن کتابخانه دانشکده الهیات دانشگاه تهران