نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی برگزار می کند : نشست تخصصی «جایگاه نسخ خطی هورامی در مطالعات کردستان‌شناسی»

کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی برگزار می کند : نشست تخصصی «جایگاه نسخ خطی هورامی در مطالعات کردستان‌شناسی»


نشست تخصصی «جایگاه نسخ خطی هورامی در مطالعات کردستان‌شناسی»

سخنرانان:
- دکتر محمدعلی سلطانی
- دکتر بهروز چمن‌آرا
- دکتر سید صباح حسینی
- سید سعید حسینی

سه‌شنبه، ۳ دی ۱۳۹۸
ساعت ۱۰-۱۲
دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه تهران