نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی برگزار می کند : کارگاه آموزشی "کتاب مقدس"

کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی برگزار می کند : کارگاه آموزشی "کتاب مقدس"


کارگاه کتاب_مقدس
آشنایی با نسخه ها و ترجمه ها

طرح دانشجو_مدرس

برای ثبت نام به آیدی ادمین کانال تگرامی کتابخانه دانشکده الهیات به آدرس: @Library_ft_ut_Admin مراجعه فرمایید