نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کسب رتبه نخست فعالیت های علمی توسط انجمن علمی فقه و مبانی حقوق دانشکده الهیات

کسب رتبه نخست فعالیت های علمی توسط انجمن علمی فقه و مبانی حقوق دانشکده الهیات


انجمن علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی برای دومین ماه پیاپی رتبه نخست فعالیت های علمی دانشگاه تهران را کسب کرد. به گزارش باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران، در تیرماه 1400 بیش از 31 دوره آموزشی و کارگاه توسط انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه تهران برگزار گردید که انجمن علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی با برگزاری بیش از 8 نشست علمی و آموزشی، رتبه نخست فعالیت ها را به خود اختصاص داد. این انجمن  در خردادماه نیز با برگزاری بیش از 10 کارگاه آموزشی و نشست علمی، حائز رتبه نخست شده بود. وبینار «تغییرات ماهوی و شکلی آزمون وکالت»، کارگاه آموزشی «اصول فقه کاربردی»، سلسله نشست «قصاص ولی در حقوق ایران» و نشست علمی «پوشش قانونی» که به مناسبت روز ملی حجاب برگزار گردید، از برنامه های پرمخاطب برگزار شده در تیرماه بود. کارگروه های «کیفری»، «مدنی»، «خانواده» و «فقه و اصول» انجمن علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی در حال حاضر به برگزاری برنامه ها و تولید درس گفتارهای علمی مشغول هستند.