نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کلاس حفظ قرآن کریم

کلاس حفظ قرآن کریم


بسم الله الرحمن الرحیم
برگزاری کلاس حفظ یک جزء قرآن کریم ویژه خواهران و برادران دانشجو 14/01/1401
با توجه به شروع همزمان ماه رمضان و آموزش حضوری در دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران، معاونت دانشجویی و فرهنگی این دانشکده اقدام به برگزاری کلاس حفظ یک جزء قرآن کریم ویژه برادران و خواهران دانشجو نمود.