نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش تصویری برگزاری جلسه آیین دانشجویان جدیدالورود دانشکده الهیات

گزارش تصویری برگزاری جلسه آیین دانشجویان جدیدالورود دانشکده الهیات


جلسه آیین دانشجویان جدیدالورود دانشکده الهیات روز دوشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ با حضور رییس دانشکده، معاونین و مدیران گروه های آموزشی در تالار شهید مفتح برگزار گردید.
در این جلسه هیات رییسه و مدیران گروه های آموزشی ضمن خوش آمدگویی ، نسبت به معرفی  دانشکده و برنامه های آموزشی ، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی با دانشجویان جدیدالورود بیانات خود را ایراد نمودند.