نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش دوره کهاد

گزارش دوره کهاد


در خصوص استقرار فرآیند الکترونیکی دوره کهاد، موارد زیر را به استحضار می رساند:

۱- سی و یک (۳۱) عنوان برنامه درسی دوره کهاد پس از تصویب در شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه در سامانه جامع آموزش توسط همکاران محترم این مدیریت تعریف و طی مکاتبات جداگانه به پردیس / ‏‬ دانشکده‌های ذیربط با پیوست گزارش ۵۷۸ (نوع درس و دروس لازم برای فراغت از تحصیل) ارسال گردید.

در مکاتبه آن مرکز به ۱۵ عنوان رشته دوره کهاد اشاره شده است که ۱۴ عنوان آن صحیح می‌باشد. دوره کهاد رشته دامپزشکی در شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی مصوب نشده است.

عناوین رشته‌های مصوب دارای دوره کهاد به شرح زیر می‌باشد:

دانشکده ادبیات و علوم انسانی: ۱- زبان و ادبیات فارسی ۲- فلسفه ۳- باستان شناسی ۴- تاریخ ۵- زبان و ادبیات عربی

دانشکده مدیریت: ۱- کارآفرینی ۲- مدیریت

دانشکده اقتصاد: ۱- اقتصاد

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی: ۱- علوم ورزشی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی: ۱- مشاوره ۲- علوم تربیتی ۳- روانشناسی

پردیس علوم: ۱- فیزیک ۲- شیمی ۳- علوم کامپیوتر ۴- آمار ۵- ریاضیات و کاربردها ۶- زیست شناسی جانوری ۷- میکروبیولوژی ۸- زیست شناسی گیاهی ۹- زیست شناسی سلولی و مولکولی ۱۰- زیست فناوری ۱۱- زمین شناسی

دانشکده کارآفرینی: ۱- کارآفرینی

پردیس دانشکده‌های فنی: ۱- مهندسی کامپیوتر ۲- مهندسی عمران (فناوری سازه و ساخت) ۳- مهندسی سیستم‌های اطلاعات مکانی ۴- مهندسی نقشه برداری

پردیس هنرهای زیبا: ۱- مهندسی شهرسازی ۲- نقاشی ۳- طراحی صنعتی

۲- بر اساس اطلاعات موجود در سامانه جامع آموزش تعداد ۱۱۹ نفر دانشجو در دوره کهاد رشته‌های زیر ثبت نام نموده‌اند:

۶۹ نفر در رشته مهندسی کامپیوتر، ۲۶ نفر در رشته مدیریت، ۷ نفر در رشته اقتصاد، ۶ نفر در رشته علوم کامپیوتر، ۶ نفر در رشته زبان و ادبیات فارسی، ۲ نفر در رشته فیزیک، ۲ نفر در رشته کارآفرینی و ۱ نفر در رشته نقاشی

از تعداد ۱۱۹ نفر دانشجوی دوره کهاد ۸۱ نفر با وضعیت "مشغول به تحصیل" و دارای دروس انتخابی این دوره و ۳۸ نفر در وضعیت" در انتظار ثبت نام دانشجو" بدون انتخاب درس می‌باشند.

در خصوص دانشجویان با وضعیت "در انتظار ثبت نام دانشجو" لازم است وضعیت آموزشی این دانشجویان مورد بررسی قرار گیرد.

۳- دانشجویان دوره کهاد از نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ مبادرت به اخذ دروس این دوره نموده و برخی از این دانشجویان تا نیمسال ۳۹۷۲ موفق به اخذ ۱۹ واحد درسی شده‌اند.

دانلود لیست برنامه‌های درسی و لیست دانشجویان دوره کهاد