نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش گشایش گنجینۀ دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی

گزارش گشایش گنجینۀ دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی


در روزدوشنبه 8 اسفندماه 1401، با حضور آقای دکتر فکور، معاون محترم پژوهشی دانشگاه تهران و اعضای هیئت رئیسة و اعضای هیئت علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران، فاز نخست گنجینه و مرکز اسناد این دانشکده گشایش یافت.

دانشکدۀ الهیات که با نام دانشکدۀ علوم معقول و منقول فعالیّت خود را آغاز کرده است، اکنون در آستانۀ صدسالگی است. وجود اسناد و مدارک تاریخی موجود در این دانشکده که می‌تواند زمینۀ تحقیق اندیشمندان باشد، شوربختانه به دلایل گوناگون مورد بی‌توجهی  قرار گرفته بود. این موضوع یکی از دغدغه‌های فکری هیئت رئیسۀ کنونی دانشکده بود تا آنکه خوشبختانه زمینۀ پرداختن به این موضوع فراهم آمد. برخی از اسناد و پرونده‌های دهۀ نخستین دانشکده ابتدا دسته‌بندی، سپس اسکن، و برای هریک گزارشی نوشته شد. اسناد مربوط به دانش‌آموختگانِ دهۀ نخستین (1310- 1320) در سیزده تابلو، در فضای سالنی که دیوارهای آن به خطوط برجستۀ استاد محمد احصایی مزیّن است به معرض نمایش گذاشته شد. همزمان با آن، از سال‌شمار دانشکده که در وبگاه بارگذاری شده بود، نیز رونمایی شد.

در پایان دکتر محمود واعظی، رئیس دانشکده الهیات، از سرکار خانم سلطانی، برای زحماتشان در راه‌اندازی گنجینه و مرکز اسناد دانشکده، با اهدای لوح، تقدیر کردند. در راه‌اندازی این گنجینه علاوه بر همکاری و همسویی هیئت رئیسۀ محترم، خانم فاطمه پوراسکندر، خانم سمیه بهمرد، خانم هانیه ایرانمنش و آقای علی میان­رودی همکاری داشته‌اند.

گنجینۀ اسناد و مدارک دانشکدۀ الهیات امیدوار است بتواند به زودی از اسناد و مدارک فاز دوم رونمایی کند.