اعضای هیات علمی

احد فرامرز قراملکی

احد فرامرز قراملکی

احد فرامرز قراملکی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
امین عباسپور مواجهه با مرگ ،مطالعه تطبیقی بین مولوی و اروین یالوم کارشناسی ارشد
فرشته ابوالحسنی نیارکی نظریه اخلاقی خواجه نصیرالدین طوسی (مبانی ومولفه ها) دکتری
رضا احمدی تحلیل انتقادی روش شناسی عابد الجابری در نقد عقل عربی کارشناسی ارشد
سجاد امیرخانی شهرکی تحلیل آرای ابن سینا در چیستی و امکان خود آگاهی دکتری
مهدی باقری تفسیر سوال ناپذیری فعل الهی با علم ضروری حق به اشیاء: بررسی مقایسه ای با دو دیدگاه مالکیت و حکمت دکتری
غلامرضا دادخواه بررسی انتقادی نقدهای شمس الدین سمرقندی بر فلسفه بوعلی سینا کارشناسی ارشد
احمد عبادی قضایای حقیقیه و کزاره های قانون دکتری
طاهره اشراقی نظر به اوصاف باری تعالی از دیدگاه مولوی در مثنوی معنوی کارشناسی ارشد
رستم فلاح ((جریان های اخلاق پژوهی درتمدن اسلامی تا سده هفتم)) دکتری
حسن فرجی مجارشین بررسی تطبیقی ملاک تمایز علوم از دیدگاه آخوند خراسانی ، امام خمینی ، و علامه طباطبائی کارشناسی ارشد
محمدهادی فاضلی پژوهشی در اخلاق نو ارسطویی دیوید راس و روانشناسی اخلاق استیج کارشناسی ارشد
مریم قاسم احمد تحلیل مفهومی کرامت در قرآن و روایات در پرتو دانش معنا شناسی و ملاک های سنجش آن در رفتار ارتباطی دکتری
هاشم قربانی تبیین کثرت راههای خداشناسی-ناظر بروجود خداوند-درسنت اسلامی:مطالعه تطبیقی میان فخررازی ،ابن عربی وملاصدرا دکتری
مهدی گل پرور روزبهانی باز شناسی تاریخی فلسفی ملاصدرا بر اساس الگوی علم شناسی کوون دکتری
سکینه حقیقت طلب بیجارپسی دیدگاه اخلاقی کندی کارشناسی ارشد
زهرا حاج امینی هویت معرفتی فلسفه برای کودک کارشناسی ارشد
سیده زهرا حسینی همرنگی مرگ و زندگی در مثنوی معنوی کارشناسی ارشد
سیده زهرا حسینی انگاره خدا در حکمت سینوی دکتری
جنان ایزدی ایمان از دیدگاه ملاصدرا دکتری
مرتضی جعفریان نقد سازگاری نظریه های معقول ثانی با مبانی معرفت شناسی و هستی شناسی و پیامدهای معقول ثانی انگاری مفهوم وجود دکتری
محمد کریمی لاسکی نقش قاعده زرین در تعارض دین و اخلاق کارشناسی ارشد
فاطمه السادات کتابچی تحلیل مقایسه ای و انتقادی دیدگاه ابن عربی و ملاصدرا در وجوه عرفانی و فلسفی الله نور السماوات و الارض کارشناسی ارشد
منصوره مدنی تعارضات اخلاقی در پزشکی کارشناسی ارشد
مهدی عظیمی دگردیسی مدخل فرفوریوس در منطق اسلامی فارابی- ابن سینا- ابن طیب - ساوی و فخر رازی دکتری
احمد مرجانی حب الهی از منظر محیی الدین ابن عربی و ابن فارض مصری دکتری
شهرام محمدپور انسان این زمانی و این مکانی از نگاه مولوی کارشناسی ارشد
زهرا محرمی شاه بکندی بررسی تطور تاریخی صدق قضایای شرطی نزد منطق دانان مسلمان از فارابی تا قرن ششم کارشناسی ارشد
محسن محسنی حکمت ایثار ، چیستی و چرایی ایثار در حکمت متعالیه دکتری
طهورا منزوی هویت آیه ای موجودات در فلسفه ملاصدرا کارشناسی ارشد
حمزه نادعلی زاده تحلیل انتقادی فرآخته گذار از امکان ماهوی به امکان فقری در حکمت صدرایی در پرتو معناشناسی شناختی دکتری
علی اوجبی ترجمه محبوب القلوب ج2 (88حکیم کارشناسی ارشد
منصوره رحمانی انگاره ملاصدرا از فلسفه و نقش آن درسامان بخشی حکمت متعالیه براساس سفرهای چهارگانه دکتری
محمد شرف الاسلامی تصحیح و تحلیل مقاله سوم (علم قیاس از بخش منطق) کتاب المعتبر کارشناسی ارشد
علی اصغر سلطانی نژاد تطور تاریخی مفهوم عرض ذاتی و کاربرد آن از ابن سینا تا علامه حلی کارشناسی ارشد
سیدفرزام ثریا حقوق طبیعی: پژوهشی تطبیقی در اندیشه های ارسطو، آکوئیناس، هابز و فینیس کارشناسی ارشد
محمود تیموری تطور تاریخی ضرورت ذاتی و ازلی نزد منطق دانان مسلمان از فارابی تا قرن هفتم کارشناسی ارشد
محمد حسین وفائیان تاثیر خیال بر رفتار ، بر پایه تحلیل نظریه خیال صدرالمتالهین دکتری
کرامت ورزدار جایگاه معرفت‌شناختی گزاره‌های اولی: بررسی تطبیقی آرای ارسطو و فارابی دکتری
محمود زراعت پیشه نظریه ملاصدرا در تمایز حمل اولی ذاتی و شایع صناعی و پیشینه تاریخی آن دکتری
سید فرزام ثریا حقوق طبیعی: پژوهشی تطبیقی در اندیشه‌های ارسطو، آکوییناس، هابز و فینیس کارشناسی ارشد دانلود 1398/07/14
مرتضی جعفریان نقد سازگاری نظریه های معقول ثانی با مبانی معرفت شناسی و هستی شناسی آن نظریات و پیامدهای معقول ثانی انگاری وجود دکتری دانلود 1396/06/27
زهرا حقایق گلشادی جایگاه دیگری در انسان شناسی لویناس کارشناسی ارشد
غلامرضا دادخواه A Critical Examination of Shams al-Dīn Samarqandī`s (d. /722H/1322.) Critiques of the Philosophy of Ibn Sina کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/02
محمود زراعت پیشه نقد و تحلیل بخش نخست مطالعاتی در منطق دوره اسلامی از رشر کارشناسی ارشد
مریم سعدی تعامل اخلاق فرد با خویشتن از دیدگاه استاد مطهری کارشناسی ارشد
رامینه سلیمان زاده ایدیشه تحلیل موضع مولوی در مسئله جبر و اختیار و مبانی فلسفی و کلامی ان کارشناسی ارشد
طاهره شفایی یامچلو A survey of faculty members on the current situation of social responsibility in universities (A case of University of Tehran) کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/15
قربانعلی کریم زاده قراملکی مساله شر در کتاب و سنت و مقایسه آن با دیدگاه صدرالمتالهین دکتری
محدثه محمدی جمال The Role of “Mullã Sadrã`s Self-Subsisting Concomitance” in Interpretation of “And He Is with You Wherever You Are کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
احمد مرجانی Divine love in point of view Ibn Arabi and Ibn Farez دکتری دانلود 1397/05/01
فرشته ابوالحسنی نیارکی نظریه اخلاقی خواجه نصیرالدین طوسی (مبانی و مؤلفه ها) دکتری دانلود 1393/02/01
محمد جواد اخگری تصحیح انتقادی القسطاس المستقیم غزالی و مقایسـه آن با سایر آثار منطقی وی کارشناسی ارشد دانلود 1388/03/31
محمدهادی اخوندزاده فاضلی اخلاق و نظریه نفس پژوهشی در اخلاق نوارسطویی دیویدراس و روانشناسی اخلاق استیفن استیچ کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
سهیلا ایرانی اخلاق در تعامل شغلی در حرفه ثبت اسناد و املاک کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/29
حسین اربابون تصحیح حاشیه ملاعلی نوری(ره) بر کتاب مفاتیح الغیب صدر المتالهین کارشناسی ارشد 79
مهدی اسدی چیستی و ملاک بداهت از دیدگاه دانشمندان مسلمان کارشناسی ارشد دانلود 1387/6/24
وحیده آقامهدی صراف زندگی اصیل و مؤلّفه‌های آن از دیدگاه سورن کی‌یرکگور و مارتین هایدگر کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
علی اوجبی تصحیح ترجمة اردکانی از محبوب القلوب اشکوری، جلد دوم (شرح حال 88 حکیم) کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/11
سادات باران تصحیح و تحقیق بخش طبیعیات الحکمة المشرقیة و بررسی صحت انتساب آن به ابن سینا دکتری دانلود 1392/10/07
مهدی باقری تحلیل انتقادی تفسیر فلسفی ملاصدرا و علامه طباطبائی از مفهوم قرآنی خزائن: رویکرد معناشناختی کارشناسی ارشد دانلود 1397/04/20
محسن بهرامی تعارضات اخلاقی بررسی و نقد روش‌ها دکتری دانلود 1390/09/27
نیکولاس جان بویلستون نظریة تجرد نفس و جایگاه آن در فلسفة افضل الدین کاشانی(در پرتو الگوی فلسفه به مثابه مشی زندگی) کارشناسی ارشد دانلود 1390/04/19
مرضیه ترکمنی اخلاق کاربردی نزد استاد مطهری کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/29
مجید تمیمی تحلیل چیستی و امکان خودشناسی از منظر ابن عربی و ملاصدرا کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/21
محمود تیموری تطور تاریخی ضرورت ازلی و ذاتی نزد منطق دانان مسلمان از فارابی تا قرن هفتم هجری قمری کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
زهرا حاج امینی هویت معرفتی فلسفه برای کودک کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/24
زهرا حسینی انگاره خدا در حکمت سینوی دکتری دانلود 1395/11/30
زهرا حقایق گلشادی انسان شناسی "دیگری" نزد لویناس کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/16
احمد دربندی تحلیل قضایا نزد اصولیان (بررسی آراء آخوند خراسانی) کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/15
قاسم درزی روش شناسی مطالعات بین رشته ای در علوم انسانی و مطالعات قرآنی دکتری دانلود 1393/11/07
منصوره رحمانی انگاره ملاصدرا از فلسفه و نقش آن در سامان بخشی حکمت متعالیه بر اساس سفرهای چهارگانه دکتری دانلود 1395/06/01
حسین رشیدزاده ویژگی های زبان علم نزد ابن سینا، فخررازی و خواجه طوسی کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/30
محمود زراعت پیشه ترجمه و نقد و تحلیل بخش نخست کتاب «مطالعاتی در تاریخ منطق دوره اسلامی» از نیکولاس رشر کارشناسی ارشد دانلود 1388/05/04
زینب سالاری بررسی و نقد آراء ولفهارت پانن برگ در باب الهیات تاریخی کارشناسی ارشد دانلود 1390/09/15
زهرا ستارپناهی قابلیت استفاده از داستانهای مثنوی (دفتر ششم) در فلسفه برای کودکان کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
حسن عارف سید زیدی مقایسه بین غزالی و سهروردی در چیستی علم و مراتب آن کارشناسی ارشد دانلود 1395/05/31
حمیدرضا سروریان نظریه اعواض در رهیافت کلامی و آیات و روایات و مقایسه آن با ثواب و تفضل دکتری دانلود 1390/01/22
مریم سعدی تعامل اخلاقی فرد با خویشتن از دیدگاه استاد مطهری کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/24
رامینه سلیمانزاده آیدیشه تحلیل موضع مولوی در مسئله جبرو اختیار و مبانی فلسفی و کلامی آن کارشناسی ارشد دانلود 1390/6/30
طاهره شفایی یامچلو شناسایی وضعیت موجود مسئولیت اجتماعی دانشگاه مبتنی بر مدل والایس (مورد: دانشگاه تهران) بر اساس دیدگاه اعضای هیئت علمی و ارائه راهکارجهت بهبود آن کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/15
احمد عبادی قضایای حقیقیه و گزاره های قانون وار دکتری دانلود 1391/09/11
امین عباسپور مواجهه با مر گ؛ مطالعه تطبیقی بین مولوی و اروین یالوم کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/04
مهدی عظیمی دگردیسی مدخل فرفوریوس در منطق دورۀ اسلامی: فارابی، ابن سینا، ابن طیب، ساوی، و فخر رازی دکتری دانلود 1391/07/22
علیرضا فاخرزاد بررسی نظریه تطور تاریخی امامت در تفکر شیعه امامیه دکتری دانلود 1392/06/10
محمد فاروق بررسی تطبیقی «وجود لابشرط مقسمی» در متافیزیک قیصری و ملا صدرا (در پرتو الگوی تمایز میان مفهوم و حقیقت وجود) کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/07
حسن فرجی مجارشین بررسی تطبیقی ملاک تمایز علوم از دیدگاه آخوند خراسانی ، امام خمینی ، و علامه طباطبائی کارشناسی ارشد دانلود 1397/02/09
هادی فرجی مجارشین Development of concept of essential accident: Aristotle, Farabi, Ekhvan-al-safa & Avicenna کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/03
رستم فلاح جریان‌ شناسی اخلاق‌ پژوهی در تمدن اسلامی تا سده هفتم(ق) دکتری دانلود 1393/04/07
محمد جواد فلاح تحلیل برهان فسخ عزائم در خداشناسی کارشناسی ارشد دانلود 1388/04/22
مریم قاسم احمد ‌ THE CONCEPTUAL ANALYSIS OF KARAMAT IN THE HOLY QURAN AND ISLAMIC NARRATIONS IN THE CONTEXT OF SEMANTICS AND ITS MEASUREMENT CRITERIA IN COMMUNICATION BEHAVIORS دکتری دانلود 1396/04/19
محمدرضا قایمی نیک پدیدارشناسی تجربه دینی از دیدگاه ردولف اتو کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/27
هاشم قربانی تبیین کثرت راههای خداشناسی ـ ناظر بر وجود خداوند ـ در سنت اسلامی: مطالعه تطبیقی میان فخررازی، ابن عربی و ملاصدرا دکتری دانلود 1392/08/25
فاطمه السادات کتابچی Critical and comparative analysis of Ibn Árabi and Mulla Sadra on the philosophical and mystical aspects of ” God is the Light of the heavens and the earth” کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
قربانعلی کریم زاده قراملکی مسألة شرّ در کتاب و سنّت و مقایسة آن با دیدگاه صدرالمتألهین دکتری دانلود 1390/10/08
محمد کریمی لاسکی نقش قاعده زرّین در تعارض دین و اخلاق کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/27
زهرا محرمی بررسی تطورتاریخی صدق قضایای شرطی نزد برخی منطقدانان مسلمان از فارابی تاسده‏ی ششم کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/27
حسین محمدی بررسی تطبیقی دیدگاه های ملاصدرا و جان هیک در باب دوگانه انگاری نفس و بدن دکتری دانلود 1393/06/24
شهرام محمدپور انسان این زمانی و این مکانی از نگاه مولانا کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/27
منصوره مدنی تعارضات اخلاقی در پزشکی کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/09
سعید معماریان تصحیح و بررسی سه رساله از آقاعلی حکیم کارشناسی ارشد 77
علی اکبر ناسخیان تبیین انگاره های عمومی نهادهای اجتماعی از دیدگاه فارابی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/26
علی نعمتی چیستی و قلمرو حریم خصوصی در آموزه های اسلام کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/01
رضا نوین بررسی تطبیقی آموزه امامت در کلام اهل بیت و آثار متکلمان بر جسته شیعی (شیخ مفید،سید مرتضی، شیخ طوسی، خواجه طوسی، علامه حلی و علامه شبّر) کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/15
شکوه السادات واجدی Practical Wisdom Pattern in The Treatise On Rights of Imam Sajjad (PBUH) کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/27
کرامت ورزدار تصحیح و تحلیل رساله عیون الحکمه منسوب به ابن سینا کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/10
محمد حسین وفاییان Influence of imagination on behavior Based on the Mulla sadra’s theory of imagination دکتری دانلود 1396/12/05
فاطمه سادات کتابچی دکتری
مهدی باقری تفسیر سوال ناپذیری فعل الهی با علم ضروری حق به اشیاء: بررسی مقایسه ای با دو دیدگاه مالکیت و حکمت دکتری
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فلسفه ملاصدرا 1 4202213 2 22 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
منطق سینوی 4202211 2 21 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
فلسفه ملاصدرا 3 4202215 2 22 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/25 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
فلسفه ملاصدرا 5 4202217 2 22 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/01 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1397
فلسفه و تاریخ علم کلام 4202194 2 02 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/26 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
فلسفه ملاصدرا 1 4202213 2 22 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/25 (13:30 - 15:30) ترم اول 1397
منطق سینوی 4202211 2 21 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
نمایش 21 - 27 از 27 نتیجه
از 2