اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

زینب برخورداری

زینب برخورداری

زینب برخورداری    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 021-42762247
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیهمایش های ملی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سوده جعفری بررسی انتقادی سبک کارن برگ در معنویت برای کودکان بر پایه حکمت متعالیه کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/11
شبنم فرجی بررسی آراء و مبانی فلسفی و کلامی بانو امین کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
محدثه محمدی جمال The Role of “Mullã Sadrã`s Self-Subsisting Concomitance” in Interpretation of “And He Is with You Wherever You Are کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
فرشته ابوالحسنی نیارکی نظریه اخلاقی خواجه نصیرالدین طوسی (مبانی و مؤلفه ها) دکتری دانلود 1393/02/01
مهدی باقری تحلیل انتقادی تفسیر فلسفی ملاصدرا و علامه طباطبائی از مفهوم قرآنی خزائن: رویکرد معناشناختی کارشناسی ارشد دانلود 1397/04/20
محمود تیموری تطور تاریخی ضرورت ازلی و ذاتی نزد منطق دانان مسلمان از فارابی تا قرن هفتم هجری قمری کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
منیره حدادی تحلیل آرای جاحظ در باب اخلاق جنسی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
سکینه حقیقت طلب بیجارپسی دیدگاه اخلاقی کندی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/15
زهرا ستارپناهی قابلیت استفاده از داستانهای مثنوی (دفتر ششم) در فلسفه برای کودکان کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
فایزه علی توتونچی Freedom of speech in Nahjul Balagha کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/15
حسن فرجی مجارشین بررسی تطبیقی ملاک تمایز علوم از دیدگاه آخوند خراسانی ، امام خمینی ، و علامه طباطبائی کارشناسی ارشد دانلود 1397/02/09
هادی فرجی مجارشین تطور مفهوم و کاربرد عرضی ذاتی نزد ارسطو ، فارابی ،اخوان الصفا و ابن سینا کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/03
احمدرضا کفاش تهرانی تصحیح، تحقیق و تقدیم سه رساله در باب وحدت وجود کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/30
محمدحسین مطهری فریمانی «حرکت جوهری و تأثیر آن بر ابعاد نظری و عملی وجود اجتماعی انسان با تأکید بر آراء استاد مطهری» کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/21
مریم هادی جایگاه خودشناسی در اخلاق نزد ادهم خلخالی کارشناسی ارشد دانلود 1391/09/21
شکوه السادات واجدی الگوی حکمت عملی در رساله حقوق منسوب به امام سجاد(ع) کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/27
کرامت ورزدار The edition and analysis of “Oyoon Al Hikmah” treatise attribuTted to Ibn Sina کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/10
نام درس
 
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
جدل 4202198 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/18 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398
خطابه و شعر 4202201 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/18 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
فلسفه برای کودکان 4202810 2 02 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/15 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398
منطق جدید 4202116 2 21 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
منطق جدید 4202812 4 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/30 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
مبانی نظری اخلاق حرفه ای در اسلام 4202883 2 02 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/23 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
روش تحقیق 4201018 2 21 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
جدل 4202198 2 02 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1398/04/03 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1397
منطق جدید 4202812 4 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/25 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
منطق تصدیق 4202196 3 02 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/04/03 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1397
منطق خطابه، مغالطه و شعر 4202902 3 02 1397/11/03 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
منطق جدید 4202116 2 21 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1397/11/02 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
فلسفه برای کودکان 4202810 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/11/03 (13:30 - 15:30) ترم اول 1397
مبانی نظری اخلاق حرفه ای در اسلام 4202883 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/24 (13:30 - 15:30) ترم اول 1397
روش تحقیق 4201018 2 21 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/11/03 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
روش تحقیق 4201018 2 25 هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) 1397/11/03 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
نمایش 16 نتیجه
از 1