اعضای هیات علمی

سیدمحمد حسینی

سیدمحمد حسینی

سیدمحمد حسینی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 02142762289
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محمدعلی اسدیان کوهستانی نظارت متقابل مردم و حکومت، مطالعه تطبیقی فقه اسلامی و آمبودزمان کارشناسی ارشد
محمدعلی برزنونی مبانی و احکام فقهی - حقوقی تجسس در امور امنیتی دکتری
عباس دادسرشت استماع صوت زن در فقه امامیه و بررسی مصادیق نو ظهور آن دکتری
محمدرضا فلاح تفتی حرمت تکفیر شیعه بر اساس آرا و مبانی مذاهب اربعه با رویکرد پاسخ به شبهات جدید دکتری
امیر حسن شاهی بایگی واکاوی فقهی و حقوقی ضوابط نشر کتاب کارشناسی ارشد
محمدرضا کیخا آثار فقهی و حقوقی لعان و بررسی چگونگی اجرای آن در محاکم قضایی دکتری
معصومه نادری پارسا امکان سنجی استناد به قاعده ارش در جرایم منجر به سوختگی و چگونگی تعیین میزان خسارت ناشی از آن :مطالعه تطبیقی مذاهب اسلامی و حقوق موضوعه دکتری
محمد پورفتحیان میمند بررسی مبانی فقهی تولید و تجارت مواد مخدر کارشناسی ارشد
ثنا قاسمی برزکی بررسی تطبیقی احکام فقهی نذر ، عهد و یمین و آثار آن در عرصه های فردی و اجتماعی کارشناسی ارشد
جواد شایان فر مبانی فقهی-حقوقی «حق فرهنگی» مطالعه تطبیقی مذاهب اسلامی و اسناد بین المللی دکتری
محمدعلی اسدیان کوهستانی نظارت متقابل مردم و حکومت: مطالعه تطبیقی فقه اسلامی و آمبودزمان کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/28
حمید سوری بررسی مبانی فقهی حقوقی اصل 142 قانون اساسی کارشناسی ارشد دانلود 1398/07/09
اسماعیل قربانی Jurisprudential and Legal Principles of the Conditions of Senior Bureaucrats of the Islamic Government کارشناسی ارشد دانلود 1398/07/07
رضا نظری Conceptualization of Infidelity in Conjugal Relations and its Social Consequences (Comparative Study of Religions) کارشناسی ارشد دانلود 1397/12/04
محمد احسان ابراهیمی زرندی شناسایی و تحلیل فضایی کانون‌های جرم‌خیز شهری با استفاده از سامانه‌ی اطلاعات جغرافیایی(GIS) (نمونه‌ی موردی: جرایم مواد مخدر در شهر کرمان) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/09
سید محمد علی احمدی ابهری نقش مقاصد در شریعت در تاثیر مقتضیات زمان بر سیاست کیفری اسلام دکتری دانلود 1389/09/11
علی اکبر آسا بررسی فقهی-حقوقی عملیات تلافی جویانه در اسلام کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/16
عطیه پارساییان موضوع شناسی عرفی در حقوق کیفری ایران کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/01
محمد پورفتحیان میمند بررسی مبانی فقهی تولید و تجارت مواد مخدر کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
مهدی جلیلیان بررسی جنبه های کیفری و جرم شناختی ممنوعیت فعالیت شرکت ها و موسسات با ساختار هرمی کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/29
امیر حسن شاهی بایگی واکاوی فقهی و حقوقی ضوابط نشر کتاب کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
عباس دادسرشت Hearing the voice of women in Shiite jurisprudence and investigating its new evidences دکتری دانلود 1396/11/30
مصطفی درزی رامندی بازپژوهی فقهی تقسیم اعمال حقوقی و امکان سنجی خروج از انحصار عقد و ایقاع کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
حامد ضیاءفر اجتهاد در فقه شیعه؛ راهکاری مختص دوران غیبت کبری کارشناسی ارشد دانلود 94/6/29
آتنا عسکری کاسوائی Study and Improvement the Role of Tourism in the Urban Cemeteries; Case Study: Behesht Zahra کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
حمزه علی پور A Criminological Analysis of Crimes Committed by the Prisoners in the Jails of Fars Province کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/26
محمدرضا فلاح تفتی حرمت تکفیر شیعه بر اساس آرا و مبانی مذاهب اربعه (با رویکرد پاسخ به شبهات جدید) دکتری دانلود 1397/04/05
مسعود قاسمی نقش پلیس در کاهش آسیب های ناشی ازجرم کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/01
اکرم قاسمی برزکی بررسی تطبیقی احکام فقهی نذر ، عهد و یمین و آثار آن در عرصه های فردی و اجتماعی کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/12
محمدرضا کیخا آثار فقهی - حقوقی لعان و بررسی چگونگی اجرای آن در محاکم قضایی دکتری دانلود 1391/3/27
مسیح لسانی بررسی تطبیقی نیابت در حج از دیدگاه مذاهب خمسه کارشناسی ارشد دانلود 1393/08/10
ذبیح اله میرمحمدی نقش محرومیت از تربیت اسلامی در بزهکاری نوجوانان در تهران بزرگ کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/30
مهدی موحدی نیا اصول و قواعد فقهی حاکم بر مذاکرات دولت اسلامی با دول غیر مسلمان دکتری دانلود 1396/10/16
مریم نانکلی راهکارهای فراقضایی در حل و فصل دعاوی کیفری خانوادگی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/19
مهدی نوریان ابعاد فقهــی توســـعه فرهنگی دکتری دانلود 1395/03/29
سید محمود هل اتایی حقوق نسل های آینده از منابع حیاتی از منظر فقه و حقوق اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1394/05/05
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 30 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق اساسی 4205906 2 05 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1400/04/15 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1399
فقه 4 (حقوق جزای اسلامی) 4205085 2 52 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/20 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1399
زبان تخصصی 4205112 2 51 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/14 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1399
فقه تطبیقی 2 4201109 2 05 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1400/04/16 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1399
زبان انگلیسی تخصصی 2 4201073 2 05 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1400/04/20 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1399
تاریخ فقه و فقها 4205874 2 05 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/07 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
حقوق بین الملل اسلام 4205126 2 05 هرهفته یک شنبه (17:00 - 19:00) 1399/11/05 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
فقه 5 (آئین دادرسی) 4205086 2 52 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/06 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
مکاسب محرمه 4205031 2 51 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/29 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
فقه تطبیقی 1 4201108 2 05 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/07 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
زبان انگلیسی تخصصی 1 4201020 2 05 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/07 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
فقه تطبیقی 4205060 2 51 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/18 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398
حقوق اساسی 4205906 2 05 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/09 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
فقه تطبیقی 2 4201109 2 05 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/08 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
حقوق بین الملل اسلام 4205126 2 05 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1398/11/01 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
فقه 5 (آئین دادرسی) 4205086 2 52 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/28 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
زبان تخصصی 4205112 2 55 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1398/11/01 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
فقه معاملات 2 4205083 2 51 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1398/11/02 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مکاسب محرمه 4205031 2 51 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/22 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
زبان انگلیسی تخصصی 1 4201020 2 05 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 30 نتیجه
از 2