اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سیدمحمد حسینی

سیدمحمد حسینی

سیدمحمد حسینی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 02142762289
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محمدعلی اسدیان کوهستانی نظارت متقابل مردم و حکومت، مطالعه تطبیقی فقه اسلامی و آمبودزمان کارشناسی ارشد
محمدعلی برزنونی مبانی و احکام فقهی - حقوقی تجسس در امور امنیتی دکتری
محمدرضا فلاح تفتی حرمت تکفیر شیعه بر اساس آرا و مبانی مذاهب اربعه با رویکرد پاسخ به شبهات جدید دکتری
امیر حسن شاهی بایگی واکاوی فقهی و حقوقی ضوابط نشر کتاب کارشناسی ارشد
محمدرضا کیخا آثار فقهی و حقوقی لعان و بررسی چگونگی اجرای آن در محاکم قضایی دکتری
مسیح لسانی بررسی تطبیقی نیابت در حج از دیدگاه مذاهب خمسه کارشناسی ارشد
معصومه نادری پارسا امکان سنجی استناد به قاعده ارش در جرایم منجر به سوختگی و چگونگی تعیین میزان خسارت ناشی از آن :مطالعه تطبیقی مذاهب اسلامی و حقوق موضوعه دکتری
ثنا قاسمی برزکی بررسی تطبیقی احکام فقهی نذر ، عهد و یمین و آثار آن در عرصه های فردی و اجتماعی کارشناسی ارشد
جواد شایان فر مبانی فقهی-حقوقی «حق فرهنگی» مطالعه تطبیقی مذاهب اسلامی و اسناد بین المللی دکتری
حمید سوری بررسی مبانی فقهی حقوقی اصل 142 قانون اساسی کارشناسی ارشد
محمدعلی اسدیان کوهستانی نظارت متقابل مردم و حکومت: مطالعه تطبیقی فقه اسلامی و آمبودزمان کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/28
حمید سوری بررسی مبانی فقهی حقوقی اصل 142 قانون اساسی کارشناسی ارشد دانلود 1398/07/09
اسماعیل قربانی Jurisprudential and Legal Principles of the Conditions of Senior Bureaucrats of the Islamic Government کارشناسی ارشد دانلود 1398/07/07
رضا نظری Conceptualization of Infidelity in Conjugal Relations and its Social Consequences (Comparative Study of Religions) کارشناسی ارشد دانلود 1397/12/04
محمد احسان ابراهیمی زرندی شناسایی و تحلیل فضایی کانون‌های جرم‌خیز شهری با استفاده از سامانه‌ی اطلاعات جغرافیایی(GIS) (نمونه‌ی موردی: جرایم مواد مخدر در شهر کرمان) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/09
سید محمد علی احمدی ابهری نقش مقاصد در شریعت در تاثیر مقتضیات زمان بر سیاست کیفری اسلام دکتری دانلود 1389/09/11
علی اکبر آسا بررسی فقهی-حقوقی عملیات تلافی جویانه در اسلام کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/16
عطیه پارساییان موضوع شناسی عرفی در حقوق کیفری ایران کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/01
محمد پورفتحیان میمند بررسی مبانی فقهی تولید و تجارت مواد مخدر کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
مهدی جلیلیان بررسی جنبه های کیفری و جرم شناختی ممنوعیت فعالیت شرکت ها و موسسات با ساختار هرمی کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/29
امیر حسن شاهی بایگی واکاوی فقهی و حقوقی ضوابط نشر کتاب کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
عباس دادسرشت Hearing the voice of women in Shiite jurisprudence and investigating its new evidences دکتری دانلود 1396/11/30
مصطفی درزی رامندی بازپژوهی فقهی تقسیم اعمال حقوقی و امکان سنجی خروج از انحصار عقد و ایقاع کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
حامد ضیاءفر اجتهاد در فقه شیعه؛ راهکاری مختص دوران غیبت کبری کارشناسی ارشد دانلود 94/6/29
آتنا عسکری کاسوائی Study and Improvement the Role of Tourism in the Urban Cemeteries; Case Study: Behesht Zahra کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
حمزه علی پور A Criminological Analysis of Crimes Committed by the Prisoners in the Jails of Fars Province کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/26
محمدرضا فلاح تفتی حرمت تکفیر شیعه بر اساس آرا و مبانی مذاهب اربعه (با رویکرد پاسخ به شبهات جدید) دکتری دانلود 1397/04/05
مسعود قاسمی نقش پلیس در کاهش آسیب های ناشی ازجرم کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/01
اکرم قاسمی برزکی بررسی تطبیقی احکام فقهی نذر ، عهد و یمین و آثار آن در عرصه های فردی و اجتماعی کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/12
محمدرضا کیخا آثار فقهی - حقوقی لعان و بررسی چگونگی اجرای آن در محاکم قضایی دکتری دانلود 1391/3/27
مسیح لسانی بررسی تطبیقی نیابت در حج از دیدگاه مذاهب خمسه کارشناسی ارشد دانلود 1393/08/10
ذبیح اله میرمحمدی نقش محرومیت از تربیت اسلامی در بزهکاری نوجوانان در تهران بزرگ کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/30
مهدی موحدی نیا اصول و قواعد فقهی حاکم بر مذاکرات دولت اسلامی با دول غیر مسلمان دکتری دانلود 1396/10/16
مریم نانکلی راهکارهای فراقضایی در حل و فصل دعاوی کیفری خانوادگی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/19
مهدی نوریان ابعاد فقهــی توســـعه فرهنگی دکتری دانلود 1395/03/29
سید محمود هل اتایی حقوق نسل های آینده از منابع حیاتی از منظر فقه و حقوق اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1394/05/05
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 32 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق بین الملل اسلام 4205126 2 05 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1400/11/03 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
فقه قضایی 4205884 2 05 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1400/11/04 (15:30 - 17:30) ترم اول 1400
حقوق اساسی 4205906 2 05 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1400/04/15 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1399
فقه 4 (حقوق جزای اسلامی) 4205085 2 52 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/20 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1399
زبان تخصصی 4205112 2 51 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/14 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1399
فقه تطبیقی 2 4201109 2 05 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1400/04/16 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1399
زبان انگلیسی تخصصی 2 4201073 2 05 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1400/04/20 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1399
تاریخ فقه و فقها 4205874 2 05 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/07 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
حقوق بین الملل اسلام 4205126 2 05 هرهفته یک شنبه (17:00 - 19:00) 1399/11/05 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
فقه 5 (آئین دادرسی) 4205086 2 52 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/06 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
مکاسب محرمه 4205031 2 51 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/29 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
فقه تطبیقی 1 4201108 2 05 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/07 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
زبان انگلیسی تخصصی 1 4201020 2 05 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/07 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
فقه تطبیقی 4205060 2 51 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/18 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398
حقوق اساسی 4205906 2 05 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/09 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
فقه تطبیقی 2 4201109 2 05 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/08 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
حقوق بین الملل اسلام 4205126 2 05 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1398/11/01 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
فقه 5 (آئین دادرسی) 4205086 2 52 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/28 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
زبان تخصصی 4205112 2 55 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1398/11/01 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
فقه معاملات 2 4205083 2 51 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1398/11/02 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 32 نتیجه
از 2