اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمد اسحاقی آستانی

محمد اسحاقی آستانی

محمد اسحاقی آستانی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 021-42762286
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سلمان اکبری مبانی فقهی - حقوقی تعویق صدور حکم و گستره آن از منظر فقه و حقوق اسلامی کارشناسی ارشد
علی بابایی پیله رود تحلیل فقهی ماده 91 قانون مجازات اسلامی بر اساس مذاهب اسلامی کارشناسی ارشد
الهام بحرالعلوم کودک آزاری از منظر فقه با رویکرد نفد مواد مرتبط کنوانسیون حقوق کودک کارشناسی ارشد
محمدمهدی هادوی فر جایگاه عفاف در احکام شرعی کارشناسی ارشد
داود محمدی اشتیبن مبانی و احکام فقهی و حقوقی کشف جرم کارشناسی ارشد
لیلا منتظری احکام و مبانی فقهی مستفاد از پیمان غدیر خم کارشناسی ارشد
سهیلا نمازی بررسی فقهی حقوقی نظر اهل خبره در اثبات دعوا کارشناسی ارشد
عباس پارسایی افشای فساد اداری از منظر فقهی و حقوقی کارشناسی ارشد
علی روحانی تبار رجوع در عقود وارده بر اعمال و آثار ناشی از آن دکتری
راضیه صالحی مقدم واکاوی لزوم احراز توبه و شیوه های آن در فقه جزایی کارشناسی ارشد
بهزاد شاهنده هل آباد ابعاد جزایی FATF گروه ویژه اقدام مالی مشترک از منظر فقه و حقوق اسلامی کارشناسی ارشد
پردیس شریعتی تبین فقهی و حقوقی قحطی و اضطرار در سرقت کارشناسی ارشد
محمد یزدانی مطالعات درجه دوم در فقه النکاح ازشیخ انصاری تا کنون (با رویکرد مطالعات اجتماعی) کارشناسی ارشد
محمدعلی اسدیان کوهستانی نظارت متقابل مردم و حکومت: مطالعه تطبیقی فقه اسلامی و آمبودزمان کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/28
سلمان اکبری Juridical and Jurisprudential Principles of Postponing the sentence of the Judgment and its Scope from the Perspective of Jurisprudence and Islamic Law کارشناسی ارشد دانلود 1398/07/15
سلمان اکبری Juridical and Jurisprudential Principles of Postponing the sentence of the Judgment and its Scope from the Perspective of Jurisprudence and Islamic Law کارشناسی ارشد دانلود 1398/07/15
سلمان اکبری Juridical and Jurisprudential Principles of Postponing the sentence of the Judgment and its Scope from the Perspective of Jurisprudence and Islamic Law کارشناسی ارشد دانلود 1398/07/15
معصومه تسلیخ حقیقت حق انتفاع و واکاوی گستره آن در فقه امامیه و حقوق ایران کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/27
متینه حاجی آقاشریفی آسیب شناسی احکام فقهی حقوقی حضانت (با رویکرد ارائه راهکارهای رفع چالش های آن) کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
حسین قنبری تاثیر زمان و مکان در میزان و نحوه اجرای مجازات از نظر فقه مذاهب اسلامی کارشناسی ارشد
سیف اله احدی بررسی فقهی حقوقی اختیارات حاکم در تعزیزات کارشناسی ارشد دانلود 1390/09/26
سمانه اسفندانی ترجمه و تحقیق کتاب الصداق از کتاب المبسوط فی فقه الامامیه کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/30
علی اصغر افشاری کیفر بدنی و کرامت بشر کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/29
الهام بحرالعلوم کودک آزاری با رویکردی بر حقوق کودک و نقد مواد مرتبط در کنوانسیون حقوق کودک کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/15
زکریا حسینی بررسی فقهی کفائت در قصاص نفس ،مطالعه موردی دیانت ، جنسیت و عقل دکتری دانلود 1395/11/12
مرضیه حکمتیان میزان کارآمدی قاعده نفی حرج در مشروعیت سقط جنین ناشی از تجاوز به عنف و ناقص الخلقه کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
علی دادخواه سیاست جنایی اسلام در مواجهه با بدعت (بررسی تطبیقی در مذاهب اسلامی) دکتری دانلود 1396/12/12
حامد رحمانی بررسی فقهی ـ حقوقی اعمال منافی عفت عمومی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/30
مهشید ریسه تاثیر جهل در مسولیت جزایی کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/30
سهیب رشید میزان تطابق قانون مدنی ایران و عراق با حکم فقهی مهریه کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/12
علی روحانی تبار رجوع در عقود وارد بر عمل و آثار ناشی از آن دکتری دانلود 1394/06/15
فاطمه زارع منشادی Option of Deficit in Lease کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/27
زینب سرداری مطالعه تطبیقی اجرای مجدد مجازات کارشناسی ارشد دانلود 1394/7/13
بهزاد شاهنده هل آباد Criminal Aspects of Financial Action Task Force (FATF) in the Perspective of Islamic jurisprudence کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/20
پردیس شریعتی بررسی فقهی ، حقوقی شرط عام المجاعه (سال قحطی) و اضطرار در سرقت کارشناسی ارشد دانلود 1390/10/20
مجتبی صادقی کهمینی بررسی فقهی و حقوقی جرم قذف و دشنام (با رویکرد پاسخ به مسائل نو پدید) دکتری دانلود 1393/11/14
مینا طاهرپور ترجمه و تحقیق کتاب « الاجاره » از کتاب « المبسوط فی فقه الامامیه » کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/09
زهرا قربانی مبانی انسان شناسانه حاکم بر فقه اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/02
حسین قنبری تاثیر زمان و مکان بر میزان و نحوه اجرای مجازات در فقه مذاهب اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/16
داود محمدی اشتیبن School of Theology and Islamic Studies Jurisprudential and legal principles of crime detection کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/27
میثم محمودی سیدابادی |علم اجمالی به وجود جانی یا عامل مسئولیت مدنی بین دو یا چند نفر معین(بررسی فقهی ماده 744 قانون مجازات اسلامی) کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
مصطفی مسعودیان اختیار حاکم در تعدیل، تبدیل و اسقاط مجازات های منصوص شرعی دکتری دانلود 1395/06/28
لیلا منتظری احکام و مبانی فقهی مستفاد از پیمان غدیر خم کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/31
علی حسین مهدیان اسقاط خیار غبن و آثار فقهی و حقوقی ناشی از آن کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/27
مجتبی مومنی رنانی جرایم علیه امنیت اجتماعی و مجازات های آن کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/03
سهیلا نمازی بررسی فقهی و حقوقی نظر اهل خبره در اثبات دعوا کارشناسی ارشد دانلود 1390/10/27
محمدمهدی هادوی فر جایگاه عفاف در احکام شرعی کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/30
مصطفی یوسفی هریکنده بررسی فقهی حقوقی شرکتهای تجاری و مدنی وجوه افتراق و اشتراک کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/30
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آیین دادرسی مدنی 4205291 2 05 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/01 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
فقه جزایی 1 4205067 2 51 هرهفته دو شنبه (17:00 - 19:00) 1399/10/30 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
ادله اثبات دعوی 4205905 2 05 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/08 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
حقوق جزای عمومی اسلامی 4205128 2 05 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/08 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
قواعد فقه 1 4205095 2 52 هرهفته یک شنبه (17:00 - 19:00) 1399/10/27 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
حقوق جزای اختصاصی (جرائم علیه اموال ) 4205815 2 05 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/08 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
کلیات حقوق 4205116 2 05 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/07 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398
حقوق جزای عمومی اسلامی 4205128 2 08 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/10 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398
فقه 4 (حقوق جزای اسلامی) 4205085 2 52 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/15 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398
آیین دادرسی کیفری 4205889 2 05 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/14 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
آیین دادرسی مدنی 4205291 2 05 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/11/02 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
ادله اثبات دعوی 4205905 2 05 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
قواعد فقه 1 4205070 2 51 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
حقوق جزای اختصاصی (جرائم علیه اموال ) 4205815 2 05 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/25 (15:30 - 17:30) ترم اول 1398
فقه جزایی 2 4205106 2 55 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/01 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1397
حقوق جزای عمومی اسلامی 4205128 2 05 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/26 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1397
فقه 4 (حقوق جزای اسلامی) 4205085 2 52 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/01 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
قواعد فقه 2 4205096 2 55 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/01 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1397
آیین دادرسی کیفری 4205889 2 05 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/29 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1397
ادله اثبات دعوی 4205905 2 05 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2