شماره تماس همکاران آموزش شماره تماس همکاران آموزش

 

 

 

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

مسعود خرمی نژاد

رئیس دفتر معاونت

42762130

فاطمه گلینی

رئیس اداره آموزش

42762118

سعید گلکار

معاون اداره آموزش و مسئول امتحانات

42762120

مرتضی نیکرو

امور کلاس ها

42762108

مروت غلامی

کارشناس گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی

42762111

خدیجه جهشی

کارشناس گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

42762112

سیما ناظری

کارشناس گروه علوم قرآن و حدیث

42762113

حسین بهاری

کارشناس گروه فلسفه و کلام اسلامی

42762114

بهمن ایرانشاهی

کارشناس گروه فقه شافعی

42762115

طاهره عرب امینی

کارشناس گروه ادیان و عرفان

42762117