اداره خدمات آموزشی اداره خدمات آموزشی

اداره خدمات آموزشی عهده دار ثبت نام، تنظیم برنامه کلاس های درسی، ارائه واحد ها، حذف و اضافه، صدور گواهی های درخواستی دانشجویان و صدور گواهینامه های تحصیلی دوره های حضوری و الکترونیکی در مقاطع مختلف کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری می باشد.

کارکنان اداره آموزش به شرح زیر می باشند :

نام و نام خانوادگی سمت تلفن
مسعود خرمی نژاد رئیس دفتر معاونت 42762130
فاطمه گلینی رئیس اداره آموزش 42762118
سعید گلکار معاون اداره آموزش و مسئول امتحانات 42762120
مرتضی نیکرو امور کلاس ها 42762108
مروت غلامی کارشناس گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی 42762111
خدیجه جهشی کارشناس گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی 42762112
سیما ناظری کارشناس گروه علوم قرآن و حدیث 42762113
حسین بهاری کارشناس گروه فلسفه و کلام اسلامی 42762114
بهمن ایرانشاهی کارشناس گروه فقه شافعی 42762115
خدیجه ذبیحی نیا   42762116
طاهره عرب امینی کارشناس گروه ادیان و عرفان 42762117
زهرا باغستانی مسئول بایگانی آموزش 42762181