نشریات علمی پژوهشی

مجله علمی پژوهشی " مقالات و بررسی ها"  از سال 1345 منتشر شده و هم اکنون در 5 جلد و هر یک به صورت دو فصلنامه منتشر می گردد.

مجله دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران از سال 1337 با نام "علوم معقول و منقول " کار خود را آغازکرد و از سال 1349 با عنوان مجله (مقالات و بررسیها) به کار خود ادامه داد. این مجله در بر گیرنده مقالات تخصصی در تمامی حوزه رشته های موجود در دانشکده می باشد.

در سال 1364 براساس تصمیم متخذ در نشست مورخ 12اسفند 1364، کمیسیون نشریات علمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی این مجله درجه علمی - پژوهشی گرفت.

از سال 1388 تابه امروز ،مجله مقالات و بررسیها به  5 مجله علمی پژوهشی مستقل تبدیل شد،که هر یک به یکی از گروههای علمی دانشکده الهیات تعلق دارد و شامل :مجله ادیان وعرفان ،پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی ،مجله علوم قرآن و حدیث،مجله فلسفه و کلام اسلامی ،مجله فقه و مبانی حقوق اسلامی می باشد.
برای ارسال مقاله به دفتر مجله از طریق لینک های زیر اقدام نمایید
 

در حال حاضر مسئولیت این بخش بر عهده سرکار خانم آذر آقامیرزا می باشد.

شماره تماس 42762151-42762152

شماره تماس مجله تاریخ علم 29735713