رزومه علمی آقای احمد باقری - صفحه اختصاصی

دکتر احمد باقری

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

مدت ریاست : 1397 تا 1400

مجید معارف

دکتر مجید معارف

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

مدت ریاست : 1394 تا 1397

سیدمحمدرضا امام

دکتر محمدرضا امام

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

مدت ریاست : 1385 تا 1394
 

 

دکتر علی علی آبادی

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

مدت ریاست : 1381 تا 1385
 

  آیت الله سید حسن سعادت مصطفوی

عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع)

مدت ریاست : سال 1378-1381

حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)

مدت ریاست : 1375-1378

آیت الله سید ابوالفضل میرمحمدی

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

مدت ریاست سال 1368 تا 1375

 

دکتر علی مهدی زاده شهری

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

مدت ریاست : سال 1358 تا 1368

Mohammad Mofatteh (04).jpg

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد مفتح

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

مدت ریاست : سال 1357-1358

دکتر محمد محمدی ملایری

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

زمان ریاست : سال 1347

 

دکتر بدیع الزمان فروزانفر

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

زمان ریاست : سال 1323

 

دکتر سید نصرالله تقوی لواسانی

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

زمان ریاست : سال 1313 (همزمان با تاسیس دانشکده)