تقویم آموزشی تقویم آموزشی

 

جهت دریافت تقویم آموزشی دانشگاه تهران بر روی لینک زیر کلیک نمایید :

لازم به ذکر است تقویم نیمسال اول پیوست صرفاً برای نو دانشجویان و تقویم نیمسال دوم پیوست برای کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل لازم الاجراست.

تقویم جدید آموزشی سال تحصیلی 1399-1400 دانشگاه تهران