اطلاعات تماس

 

 

آدرس : تهران - خیابان شهید مطهری - نبش خیابان شهید مفتح - دانشکده الهیات و معارف اسلامی پلاک 47

شماره تلفن : 02142762000  ،  کد پستی : 1576613111 ،  ایمیل :  ftis@ut.ac.ir

مختصات در نقشه گوگل :https://goo.gl/maps/dxjRk9QdrdM2