برنامه درسی مصوب دانشگاه تهران برای کلیه رشته ها و کلیه مقاطع

 مشاهده برنامه درسی سابق متعلق به رشته های بازبینی نشده 

به استحضار دانشجویان، اعضای محترم هیئت علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی می رساند؛

با توجه به کوشش و پیگیری معاونت محترم آموزشی و کوشش سخت و مداوم مدیران محترم گروهها و اعضای محترم هیئت علمی گروهها، سرفصل دروس در مقاطع مختلف تحصیلی به شرح ذیل از سال 1401 بازنگری و در برنامه دانشکده در دست اجرا می باشد.

خواهشمند است دانشجویان توجه بفرمایند، با توجه به اینکه بعضا تعدادی از دروس در عنوان بازنگری شده اند، دیگر درس مدنظر قبلی ارایه نخواهد شد و کد درس با کد درج شده در کارنامه تطبیقی شما عزیزان متفاوت خواهد بود،(با توجه به ترم) دوستانی که این دروس را اخذ ننموده اند یا احیانا در این درس نمره مردودی دارند، جهت اخذ درس با پیام (اخذ درس خارج از سرفصل) مواجه خواهند شد.

راه حل: دانشجویان  می بایست با تقاضای کتبی به مدیر محترم گروه مراجعه و ضمن اخذ نظر ایشان، در گرفتن درس جایگزین، موافقت ایشان را به کارشناس ارایه نموده و در سامانه تقاضاهای مجوز اخذ درس خارج از سرفصل را با شماره کدهای (13-34-36) را ثبت نمایند. بعد از اخذ مجوزها در سامانه موافقت کتبی مدیر گروه را به کارشناس ارایه نماید تا پس از تایید ایشان قادر به اخذ درس باشند.

با توجه به تعریف دروس در سامانه جامع آموزش حداقل دو هفته قبل از انتخاب واحد، خواهشمند است؛ نسبت به اخذ مجوز در زمان قبل از بازه انتخاب واحد اقدام نمایید. اداره آموزش بدون اخذ موافقت کتبی مدیر محترم گروه تقاضای شما دانشجوی گرامی را در سامانه جامع آموزش تایید نخواهد کرد. بارگذاری موافقت مدیر محترم گروه در پرونده الکترونیکی شما در موقع فارغ التحصیلی جزو مدارک اصلی می باشد.

 

لیست رشته های بازنگری شده به تفکیک مقطع و سال اجرای  آن

ردیف

رشته

مقطع

سال اجرا

1

فلسفه و حکمت اسلامی

کارشناسی پیوسته

1401

2

فلسفه دین

دکتری تخصصی

1402

3

ادیان و عرفان

هر سه مقطع

1402

4

تاریخ و تمدن ملل اسلامی

کارشناسی/دکتری تخصصی

1402

5

تاریخ و تمدن ملل اسلامی

کارشناسی ارشد

1401

6

فقه و مبانی حقوق اسلامی

هر سه مقطع

1402

7

فقه شافعی

کارشناسی ارشد/دکتری تخصصی

1402

8

تاریخ علم

کارشناسی ارشد

1402

 

یادآوری: دروس ورودی های سالهای گذشته بر مبنای کد رشته های ایشان ارایه خواهد شد و اگر دانشجویی تقاضای اخذ درس با ورودی های بالا و از ترمهای ایشان را داشته باشد با خطای فوق مواجه خواهد شد.

برنامه درسی بازنگری شده رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی در مقطع کارشناسی

برنامه درسی بازنگری شده رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی در مقطع کارشناسی ارشد

برنامه درسی بازنگری شده رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی در مقطع دکتری

برنامه درسی بازنگری شده رشته ادیان و عرفان در مقطع کارشناسی

برنامه درسی بازنگری شده رشته ادیان و عرفان در مقطع کارشناسی ارشد

برنامه درسی بازنگری شده رشته ادیان و عرفان مقطع دکتری تخصصی

 برنامه درسی بازنگری شده رشته فقه شافعی در مقطع کارشناسی ارشد

 برنامه درسی بازنگری شده رشته فقه شافعی در مقطع دکتری

برنامه درسی بازنگری شده رشته فلسفه و کلام اسلامی در مقطع کارشناسی

برنامه درسی بازنگری شده  رشته "تاریخ علم با 4 گرایش" در مقطع کارشناسی ارشد

 

با توجه به بازنگری اخیر برنامه درسی گروه های فوق خاطرنشان می سازد مفاد اعلامی در آدرس مقصد لینک زیر کاملا منطبق با آخرین سرفصل های مصوب نمی باشد: جهت مشاهده برنامه درسی گذشته اینجا کلیک کنید.

با تشکر از همکاری شما دانشجویان      

     اداره آموزش دانشکده الهیات و معارف اسلامی