معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی

معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی، رسالت برنامه ریزی،اداره و هدایت کلیه امور دانشجویان از پذیرش تا فراغت از تحصیل در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و نظارت بر حسن اجرای مقررات و آئین نامه های آموزشی، تصمیم گیری در مورد مسائل آموزشی دانشجویان، اتخاذ تمهیدات لازم در جهت گسترش و ارتقاء کیفیت اموزشی و اجرای دوره های آموزشی و ارزیابی آن ها را بر عهده دارد.

معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی  "جناب آقای دکتر محسن معصومی" دانشیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی می باشد.