معاونت پژوهشی معاونت پژوهشی

امروزه برجسته ­ترین شاخص توسعه یافتگی یک کشور را در توانایی­ های علمی و پژوهشی آن جستجو می –کنند.  از این رو دانشکده الهیات و معارف اسلامی در جهت اهداف و سیاست­ های پژوهشی دانشگاه تهران، نماد آموزش عالی کشور، در صدد بستر سازی برای ارتقاء کمی و کیفی پژوهش در دانشکده بوده و با تشویق پژوهشگران (اعضای هیئت علمی و دانشجویان) به­ دنبال دستیابی به این هدف بزرگ است.

برطبق آیین نامه­ ها و دستورالعمل­ های پژوهش و فناوری دانشگاه تهران امور مختلف پژوهشی همچون طرح های پژوهشی بنیادی، طرح های پژوهشی کاربردی، بررسی اعتبار ویژه (گرنت)، شرکت در همایش­ های بین المللی، جشنواره پژوهش و فناوری، برنامه جامع تحقیقات و ... در این معاونت انجام می­ شود.

معاونت پژوهشی دانشکده الهیات و معارف اسلامی  "جناب آقای دکتر احمد بادکوبه" دانشیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی می باشد.

کارشناسان بخش معاونت پژوهشی به شرح زیر می باشند :

نام و نام خانوادگی سمت تلفن
معصومه امیدی کارشناس مسئول پژوهش 42762144
سمیه بهمرد کارشناس پژوهش 42762143
فاطمه پوراسکندر کارشناس مسئول فرابری داده ها 42762105
هانیه ایرانمنش کارشناس فرابری داده ها و مسئول سایت 42762101
حلیمه فلاح منشی سایت 42762101

 

آدرس سایت معاونت پژوهشی دانشگاه تهران : https://research.ut.ac.ir/fa