معاونت پژوهشی

امروزه برجسته ­ترین شاخص توسعه یافتگی یک کشور را در توانایی­ های علمی و پژوهشی آن جستجو می –کنند.  از این رو دانشکده الهیات و معارف اسلامی در جهت اهداف و سیاست­ های پژوهشی دانشگاه تهران، نماد آموزش عالی کشور، در صدد بستر سازی برای ارتقاء کمی و کیفی پژوهش در دانشکده بوده و با تشویق پژوهشگران (اعضای هیئت علمی و دانشجویان) به­ دنبال دستیابی به این هدف بزرگ است.

برطبق آیین نامه­ ها و دستورالعمل­ های پژوهش و فناوری دانشگاه تهران امور مختلف پژوهشی همچون طرح های پژوهشی بنیادی، طرح های پژوهشی کاربردی، بررسی اعتبار ویژه (گرنت)، شرکت در همایش­ های بین المللی، جشنواره پژوهش و فناوری، برنامه جامع تحقیقات و ... در این معاونت انجام می­ شود.

معاونت پژوهشی دانشکده الهیات و معارف اسلامی  "جناب آقای دکتر محمود شیخ" استادیار گروه ادیان و عرفان تطبیقی می باشد.

محمود شیخ

شماره تماس دفتر : 42762742

ایمیل : ma.sheikh@ut.ac.ir

کارشناسان بخش معاونت پژوهشی به شرح زیر می باشند :

نام و نام خانوادگی سمت تلفن
معصومه امیدی کارشناس پژوهش 42762144
سمیه بهمرد کارشناس پژوهش 42762143
فاطمه پوراسکندر کارشناس مسئول فرابری داده ها 42762701
هانیه ایرانمنش کارشناس فرابری داده ها 42762707
فرناز طالبی مدیر وب سایت و مسئول سایت دانشجویی 42762145
مریم جعفر بگلو معاون کتابخانه 42762147
پروین عندلیب کارمند کتابخانه 42762150
حلیمه فلاح کارمند کتابخانه -
علی جعفری مسئول کتابخانه دیجیتال -
اکرم سلطانی مسئول گنجینه 88742636
علیرضا ملتی مسئول آموزش های آزاد  

 

آدرس سایت معاونت پژوهشی دانشگاه تهران : https://research.ut.ac.ir/fa