مدیر گروه

change-logo
دانشیار
شماره تماس : 021-42762261
اتاق
پست الکترونیکی

مقطع کارشناسی

اهداف گروه:
دانشجویان این مقطع در زمینه ادیان مختلف اعم از ادیان ابراهیمی و ادیان شرقی و دین‌های خاور دور و نیز فرق و مذاهب اسلامی آشنا می‌شوند.
در زمینه عرفان نیز بررسی عرفان اسلامی، عرفان بودیزم و عرفان مسیحی مورد بحث می‌باشد، گرچه به عرفان اسلامی بیشتر توجه می‌شود.
طول دوره:
تعداد ترم: ۸ ترم
نظام آموزشی: واحدی
طول هر نیم‌سال: ۱۶ هفته
زمان تدریس: هر واحد نظری ۱ ساعت و هر واحد عملی ۲ ساعت
نقش و توانایی فارغ‌التحصیلان:
فارغ‌التحصیلان این دوره دارای توانایی‌های زیر می‌باشند:
• پاسخگویی به نیازهای جامعه و مراکز فرهنگی و آموزشی و پژوهشی کشور
• انجام امور پژوهشی مورد نیاز در آموزش و پرورش سازمان تبلیغات اسلامی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صداوسیما و مراکز رایزنی فرهنگی خارج از کشور
• مشاوره در خصوص ادیان و مذاهب دیگر

 

مقطع کارشناسی ارشد

اهداف گروه :
هدف از تأسیس این دوره تأمین اهداف زیر می‌باشد:
• تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص جهت پاسخگویی به نیازهای جامعه و مراکز فرهنگی و آموزشی و پژوهشی کشور
• تربیت و تأمین دانش پژوهان دینی مورد نیاز آموزش و پرورش سازمان تبلیغات اسلامی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صدا و سیما و مراکز رایزنی فرهنگی خارج از کشور
• فراهم آوردن امکان کسب علم و دانش نسبت به ادیان و مذاهب دیگر برای افراد علاقه مند
طول دوره :
طول دوره کارشناسی ارشد رشته ادیان و عرفان ۲ سال یا ۴ نیم‌سال تحصیلی می‌باشد که در صورت ضررت و تشخیص و تأیید استاد راهنما شورای تحصیلات تکمیلی گروه و دانشکده تا یک نیم‌سال و در موارد خاص و بنا به تشخیص کمسیون موارد خاص تحصیلات تکمیلی دانشگاه و رعایت دیگر ضوابط آئین نامه آموزشی تا یک نیم‌سال دیگر قابل افزایش خواهد بود.
نظام آموزشی واحدی می‌باشد و طول هر نیم‌سال تحصیلی ۱۶ هفته کامل و زمان تدریس هر واحد نظری ۱ ساعت و هر واحد عملی ۲ ساعت می‌باشد.
نقش و توانایی فارغ‌التحصیلان :
فارغ‌التحصیلان این دوره دارای توانایی‌های زیر می‌باشند:
• پاسخگویی به نیازهای جامعه و مراکز فرهنگی و آموزشی و پژوهشی کشور
• انجام امور پژوهشی مورد نیاز در آموزش و پرورش سازمان تبلیغات اسلامی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صدا و سیما و مراکز رایزنی فرهنگی خارج از کشور
• تدریس در مراکز آموزشی آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها و مراکز تربیت معلم

مقطع دکتری

اهداف گروه:
مطالعه و بررسی تطبیقی ادیان مختلف مانند: دین یهود، مسیحیت، ادیان ایران پیش از اسلام، ادیان مشرق زمین مانند بودیزم، هندوئیزم و... و ادیان خاور دور مانند آئین کنفوسیوس، تائوئیزم و شینتونیزم و رویکردهای مطالعات دینی و متون دینی ادیان گوناگون از قبیل عهدین، اوستا و...

نقش و توانایی فارغ‌التحصیلان :
فارغ‌التحصیلان این دوره دارای توانایی‌های زیر می‌باشند:
• پاسخگویی به نیازهای جامعه و مراکز فرهنگی و آموزشی و پژوهشی کشور
• انجام امور پژوهشی مورد نیاز در آموزش و پرورش سازمان تبلیغات اسلامی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صدا و سیما و مراکز رایزنی فرهنگی خارج از کشور
• تدریس در مراکز آموزشی آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها و مراکز تربیت معلم