بخشنامه های فرصت های مطالعاتی / پژوهش / کتاب

فراخوان پذیرش پژوهشگر پسا دکتری در دانشگاه اصفهان

اطلاع رسانی برای ارسال مقاله 1

 اطلاع رسانی برای ارسال مقاله 2

برگزاری کارگاه مهارت های کاربردی ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد 1

برگزاری کارگاه مهارت های کاربردی ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد 2

استفاده  از فرصت تحقیقاتی دانشجویان دکترا بدون سهمیه بندی با حمایت سازمان امور دانشجویان

طرح حمایت ویژه از پایان‌نامه و رساله‌های دانشجویی مرتبط با نیازهای خوابگاه ها برای ارتقای ارائه خدمات فرهنگی و رفاهی به دانشجویان خوابگاهی

اطلاع رسانی برای استفاده از فرصت مطالعاتی از سازمان امور  دانشجویان- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اعلام سهمیه فرصت مطالعاتی دانشکده های الهیات و معارف اسلامی - معارف و اندیشه اسلامی با حمایت دانشگاه
اعلام فراخوان Research Partnership Grants 2023 برای حمایت از پژوهش‌های مشترک مابین جمهوری اسلامی ایران و کشور سوئیس 1

اعلام فراخوان Research Partnership Grants 2023 برای حمایت از پژوهش‌های مشترک مابین جمهوری اسلامی ایران و کشور سوئیس 2

اعلام فراخوان Research Partnership Grants 2023 برای حمایت از پژوهش‌های مشترک مابین جمهوری اسلامی ایران و کشور سوئیس 3

شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت در داخل و خارج کشور

نامه پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) درخصوص برگزاری کارگاه آموزشی

معرفی دانشجویان واجد شرایط و تاکید بر نظارت جدی بر موضوع پروپزال ها و طرح های پژوهشی

فرصت مطالعاتی

اطلاع رسانی فراخوان جشنواره های خوارزمی

تاکید بر نظارت بر موضوع پروپزال ها و طرح های پژوهشی ورودی های 96- 97

افزایش جریمه عدم انجام تعهد متقاضیان فرصت مطالعاتی خارج از کشور

اطلاع رسانی فراخوان ثبت نام ترم دوم دومین دوره بورسیه کتاب ویژه دانشجویان ورودی کارشناسی 1401-1400 دانشگاه تهران از طریق سایت دانشکدگان/ دانشکده