مدیر گروه

دانشیار
شماره تماس : 021-42762215
اتاق
پست الکترونیکی

مقطع کارشناسی

اهداف گروه:
اهداف این دوره در نظام آموزش عالی کشور عبارت است از:
۱- آشنا کردن دانشجویان با روش تحقیق و پژوهش و منابع اساسی قرآنی و حدیثی
۲- تربیت نیروی انسانی مذهب متعهد و متخصص در معارف قرآنی حدیثی جهت پاسخگویی به نیازهای جامعه و مراکز فرهنگی آموزشی و پژوهشی کشور و به طور کلی ترویج فرهنگ قرآنی در کشور
۳- ایجاد تحول کمی و کیفی در دروس و ارتقای سطح آموزش متناسب با نیازهای اساسی و فراگیر جامعه
۴- گسترش پژوهش‌های دینی در حوزه قرآن و حدیث با استفاده از امکانات علمی و روش‌های تحقیقی
۵- ایجاد آمادگی علمی لازم برای ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی
طول دوره:
طول دوره کارشناسی به طور متوسط ۴ سال است و بر اساس آئین نامه آموزشی مصوب حداکثر مدت مجاز تحصیل در مقطع کارشناسی پیوسته ۶ سال است و نظام آموزشی مبتنی بر نظام واحدی است. هر سال تحصیلی مرکب از دو نیم‌سال تحصیلی و ۱۶ هفته می‌باشد.
نقش و توانایی فارغ‌التحصیلان:
فارغ‌التحصیلان این رشته در زمینه‌های زیر می‌توانند ایفای نقش نمایند:
۱- تدریس در مؤسسات آموزشی، ادارات، ارگان‌ها، مراکز دینی و فرهنگی
۲- تدریس در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پس از طی تحصیلات تکمیلی
۳- خدمت در نهادها سازمان‌ها و مؤسسات و مراکز دینی فرهنگی و قرآنی از قبیل وزارت ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، صدا و سیما، سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان فرهنگ و ارتباطات، دارالقرآن کریم و... به عنوان کارشناس و مبلغ معارف قرآنی و حریثی
۴- همکاری با سازمان‌ها و مراکز و مؤسسات پژوهشی و تحقیق به عنوان قرآن پژوه و محقق

مقطع کارشناسی ارشد

اهداف گروه:
به منظور تربیت و تأمین نیروی انسانی متخصص و آگاه به فرهنگ و معارف اسلامی و با توجه به لزوم تحوّل در برنامه‌های درسی اقدام به بازنگری برنامه درسی کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث شده است.
اهداف این برنامه نسبت به برنامه پیشین عبارتند از:
الف- عمق بخشی به آموزش‌های قرآن و حدیث
ب- ارائه برنامه درسی متناسب با نیازهای آموزشی روز
ج- مهیا سازی زمینه‌های تحقیق و پژوهش
د- برقراری تناسب بین دو بخش قرآن و حدیث
طول دوره:
طول دوره کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث به طور معمول ۲ سال است که از این مدت ۳ ترم آن ویژه اجرای برنامه آموزشی و ۱ ترم آن تعلق به فعالیت‌های پژوهشی دانشجو و دفاع از پایان نامه دارد در شرایط خاص طول این دوره دو ترم دیگر می‌تواند افزایش یابد.

نقش و توانایی فارغ‌التحصیلان:
فارغ‌التحصیلان این رشته می‌توانند در زمینه‌های زیر ایفای نقش نموده و برخی از نیازهای علمی جامعه را مرتفع سازند:
الف-تدریس در مؤسسات آموزشی، ارگان‌ها و مراکز دینی و فرهنگی
ب-تدریس در دانشگاه‌های و مؤسسات آموزش عالی به عنوان مربی و در صورت اخذ درجه دکتری به
عنوان استادیار
ج-اجرای پروژه‌های علمی و انجام طرح‌های پژوهشی در مؤسسات علمی و تحقیقاتی از جمله همکاری با دائرةالمعارف‌ها
د-تحقیق و تألیف در راستای تهیه کتب درسی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و باز پژوهی برنامه‌ها و
طرح‌های درسی