مدیر گروه

change-logo
استادیار
شماره تماس
اتاق
پست الکترونیکی

مقطع کارشناسی

اهداف گروه:
هدف از تأسیس این دوره تربیت و تأمین کارشناسان مورد نیاز دستگاه قضائی به ویژه برای رسیدگی به احوال شخصی پیروان مذهب شافعی فراهم آوردن امکان کسب معلومات با شیوه دانشگاهی برای افراد علاقه مندی که امکان تحصیل در حوزه‌ای علمیه را ندارند.
طول دوره:
رشته فقه شافعی به صورت کارشناسی پیوسته بوده و طول دوره، حداکثر و حداقل واحدهایی که دانشجو مجاز به انتخاب آنها در هر نیم‌سال است شرایط قبولی در هر درس و شرط معدل مشروط شدن و موانع ادامه تحصیل و دیگر مسئولیت‌های دانشجویان بر اساس ضوابط مندرج در آئین نامه کلی دوره کارشناسی مصوب شورای عالی برنامه‌ریزی خواهد بود.
در حال حاضر طول هر نیم‌سال ۱۶ هفته و هر واحد نظری هفته‌ای ۱ ساعت و هر واحد عملی هفته‌ای ۲ ساعت می‌باشد.
نقش و توانایی فارغ‌التحصیلان:
فارغ‌التحصیلان این رشته می‌توانند در زمینه‌های زیر ایفای نقش نمایند:
• تدریس در مدارس و مراکز آموزش و پرورش به ویژه در مناطقی که اهل سنت در آن ساکن هستند.
• تصدی مقام قضا در محاکم به ویژه برای رسیدگی به احوال شخصیه پیروان مذهب شافعی
• اظهار نظر و بیان آرای مذهب شافعی
• ادامه تحصیل و پژوهش در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری
• ارائه خدمات مرتبط در ادارات، نهادها و سازمان‌های دولتی و خصوصی

 

مقطع کارشناسی ارشد

اهداف گروه:
هدف از تأسیس این دوره تربیت و تأمین کارشناسان مورد نیاز دستگاه قضائی به ویژه برای رسیدگی به احوال شخصی پیروان مذهب شافعی فراهم آوردن امکان کسب معلومات با شیوه دانشگاهی برای افراد علاقه‌مندی که امکان تحصیل در حوزه‌ای علمیه را ندارند.
طول دوره:

مطابق مصوبات شورای عالی برنامه‌ریزی طول این دوره ۲ سال خواهد بود. تعداد واحدهای درسی ۳۲ واحد می‌باشد که شامل ۲۸ واحد دروس تخصصی و ۴ واحد رساله تحقیقی می‌باشد.
نقش و توانایی فارغ‌التحصیلان:
فارغ‌التحصیلان این رشته می‌توانند در زمینه‌های زیر ایفای نقش نمایند:
• تدریس در مدارس و مراکز آموزش و پرورش به ویژه در مناطقی که اهل سنت در آن ساکن هستند.
• تصدی مقام قضا در محاکم به ویژه برای رسیدگی به احوال شخصیه پیروان مذهب شافعی
• اظهار نظر و بیان آرای مذهب شافعی
• ادامه تحصیل و پژوهش در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری
• ارائه خدمات مرتبط در ادارات، نهادها و سازمان‌های دولتی و خصوصی