مدیر گروه

استاد
شماره تماس : 021-42762282
اتاق
پست الکترونیکی

مقطع کارشناسی

اهداف گروه:

فقه دانشی است که ریشه در وحی الهی دارد و بر اساس اجتهاد و استنباط در مسیر تعالی و تکامل قرار گرفت و منسجم‌ترین نظام حقوقی را ارائه نمود وتاثیر شگرفت در جهان حقوقی به جا گذاشت. به خصوص فقه امامیه که در قوانین کشورهای اسلامی نیز مؤثر بوده است و قانون مدنی، جزایی، آئین دادرسی و تا حدودی قانون تجارت ایران نیز بر مبنای فقه امامیه نوشته شده است.
هدف از این گروه آموزشی تربیت نیروی متخصص مورد نیاز کشور در مراکز قضائی و کارشناسان حقوقی ادارات و کانون وکلا و مشاوران حقوقی و دفاتر اسناد رسمی، تربیت نیروی مناسب مرکز فرهنگی، آموزشی، پژوهشی، اجتماعی و... همچون آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و امثال آن می‌باشد.

طول دوره:
8 ترم تحصیلی

نقش و توانایی فارغ‌التحصیلان:
نیروهای متخصص فارغ‌التحصیل این رشته می‌توانند در مراکز قضائی و حقوقی ادارات و کانون وکلا و مشاوران حقوقی و دفاتر اسناد رسمی، همچنین در مراکز فرهنگی، آموزشی، پژوهشی، اجتماعی و... همچون آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی ایفای نقش نماید.

کارشناسی ارشد

اهداف گروه:
هدف اصلی این رشته تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز مراکز آموزشی و پژوهشی بخش‌های دولتی و خصوصی کشور است تا با کسب مهارت‌های لازم در بازخوانی متون فقهی و استنباط احکام فقهی از منابع دینی یعنی قرآن و سنت پاسخگوی نیازهای جامعه هدف خود باشند.

 

طول دوره:
حد اکثر  ۳ سال پیاپی نیم‌سال) و به دو صورت حضوری و الکترونیکی

نقش و توانایی فارغ‌التحصیلان :
دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی با آگاهی از مبانی احکام اسلامی همچنین آرا و نظرات مختلف فقهای پیشین و معاصر امامیه این توان را پیدا خواهند کرد که به عنوان کارشناس مسائل فقهی در مشاوره، تصمیم سازی و تصمیم گیر‌ی های مرتبط با حوزه‌های مختلف قراردادها (معاملات)، امور مدنی امور جزایی و مانند آن به شکل مؤثری ایفای نقش کرده در مراکز خصوصی و دولتی مرتبط خدمات شایانی را ارائه کنند.

مقطع دکتری

اهداف گروه:
پژوهش های کاربردی مناسب در خصوص مباحث فقهی و حقوقی و تدریس در مراکز علمی و دانشگاه های کشور نیز ایفای نقش نمایند.

 

نقش و توانایی فارغ‌التحصیلان :
دانش آموختگان  با آگاهی از مبانی احکام اسلامی همچنین آرا و نظرات مختلف فقهای پیشین و معاصر امامیه این توان را پیدا خواهند کرد که در مشاوره، تصمیم سازی و تصمیم گیر‌ی های مرتبط با حوزه‌های مختلف قراردادها (معاملات)، امور مدنی امور جزایی و مانند آن به شکل مؤثری ایفای نقش کرده در مراکز خصوصی و دولتی مرتبط خدمات شایانی را ارائه کنند. همچنین پژوهش های کاربردی مناسبی را در این حوزه ها انجام داده و در امر تدریس در مراکز علمی و دانشگاه های کشور نیز ایفای نقش نمایند.