اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

عبدالرسول کشفی

عبدالرسول کشفی

عبدالرسول کشفی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 021-42762250
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهمقالات ملیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
احمد اله یاری بررسی تطبیقی دیدگاه معرفت شناختی خواجه نصیرالدین طوسی ورنه دکارت در باب ادراک حسی کارشناسی ارشد
زینب امیری بررسی و مقایسه ی ارای استاد مرتضی مطهری و لیندا زاگزیسکی در باب علم پیشن الهی و اختیار انسان کارشناسی ارشد
محمد بنیانی بررسی تطبیقی بصورت گوناگون از اصالت وجود صدرایی دکتری
سیدمحمد فقیه تعین گرایی و ناتعین گرایی و نحوه فاعلیت خداوند در عالم از منظر علامه طباطبایی ودیوید بار تالامیو دکتری
سیدکامران فؤادمرعشی جوهر نخستین ارسطویی: برسی وجود شناختی و معرفت شناختی کارشناسی ارشد
هادی رمضان پورسوچلمائی بررسی مقایسه آرای ملاصدرا و سهروردی در باب ادراک حسی کارشناسی ارشد
سیدنصیر احمد حسینی بررسی دیدگاه جان شلنبرگ در باب مساله خفای الاهی با تاکید بر آرای ملاصدرا و پال ماوزر دکتری
بهمن جبرائیلی گرجان بررسی و نقد مسئله خروج از بدن بر اساس یافته های رابرت مونرو کارشناسی ارشد
زهرا کاراندیش بررسی دآرای استاد مرتضی مطهری و ویلیام هاسکر در باب (علم پیشین الهی و اختیار انسان) کارشناسی ارشد
محمد کریمی لاسکی مطالعه تطبیقی دیدگاه آلوین پلنتینگا و ابوالحسن اشعری در مساله عینیت ذات و صفات الهی دکتری
نجمه کردزنگنه بررسی انتقادی دیدگاه خداباوری گشوده جان سندرز در باب علم پیشین الهی و اختیار آدمی کارشناسی ارشد
محمد مهدی پور ارزیابی دیدگاه دوگانه انگاری جوهری جاناتان لو و لوازم آن در باب جاودانگی دکتری
محمد مهدی پور بررسی برهان آگاهی با تاکید بر دیدگاه مورلند کارشناسی ارشد
هادی ملک زاده بررسی و مقایسه نظریه مطابقت با نفس الامر علامه طباطبائی با نظریه مطابقت با خارج برتراند راسل کارشناسی ارشد
آرزو مشایخی بررسی مسئله شر از دیدگاه شهید مطهری و بوروس ریشنباخ کارشناسی ارشد
سمانه محمدی ربط و نسبت اراده با باور و تاثیر آن بر اخلاق باور و ایمان گرایی کارشناسی ارشد
حسین محمدی بررسی تطبیقی دیدگاه های ملاصدرا و جان هیک در باب دوگانه انگاری نفس و بدن دکتری
محمدمهدی مروارید بررسی تاثیر چالش دعاوی متعارض بر ارزش معرفت شناختی تجربه دینی کارشناسی ارشد
مهران نجفی مقایسه دیدگاه جاناتان لو و ابن‌سینا در باب مقولات ارسطویی کارشناسی ارشد
نیما نریمانی بررسی نظریه بستار فیزیکی از طریق علیت ذهنی و اراده آزاد و دلالتهای آن نسبت به فاعلیت الهی در جهان با تکیه بر آرای دمبسکی دکتری
محیا نیک شرف بررسی و نقد تجربه های نزدیک به مرگ با تکیه بر یافته های کارلیس اوسیس کارشناسی ارشد
حمید نوربخشی بررسی امکان ادراک حسی اخلاقی بر اساس دیدگاه محتوی غنی و تأثیر آن بر مباحث فلسفه دین کارشناسی ارشد
ابراهیم اصولی هریس بررسی و نقد هوش مصنوعی و ارتباط آن با جاودانگی کارشناسی ارشد
مرضیه رضائی بررسی آراء ریچارد سوئین برن ،علامه طبا طبائی و مارک کرنر در باب وقوع معجزه کارشناسی ارشد
سیدمحمدمهدی ساداتی حجیت معرفت شناختی تجربه دینی از دیدگاه ملاصدرا و ویلیم آلستون کارشناسی ارشد
فاطمه سعیدی بررسی انتقادی خداباوری شکاکانه در پاسخ به مسئله شر بی وجه دکتری
شهاب شهیدی بررسی دیدگاه های استاد مرتضی مطهری و مایکل پترسون در باب مساله شر کارشناسی ارشد
مسعود ترقی جاه تبیین و توجیه پراگماتیک تجارب و باورهای دینی در فلسفه جیمز کارشناسی ارشد
متین طایفه رستمی بررسی تطبیقی دیدگاه ویلیام لین کریگ و علامه طباطبائی در باب مساله علم پیشین الهی و اختیار انسان کارشناسی ارشد
حسن یوسفی خانقاه بررسی دیدگاه پلنتنگا در باب بساطت الهی کارشناسی ارشد
زینب زرگوشی بررسی مقایسه ای ارای علامه طبا طبایی و جان فنینرگ در باره ی مساله شر کارشناسی ارشد
مجید ضیائی قهنویه مقایسه آرای علامه طباطبایی ونیل بولتون در تشکیل مفاهیم در ذهن دکتری
حمید آریا بررسی تحلیلی مفهوم عشق از دیدگاه کی یرکگور کارشناسی ارشد دانلود 1397/04/03
علی امامی رنجبر Critical Assessment of the Epistemological Value of Religious Experience from Wayne Proudfoot's View کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/01
ملیحه توحیدی مقدم بررسی و مقایسه نظریات شهید مطهری و برایان دیریس در مسئله شر کارشناسی ارشد
بهمن جبرائیلی گرجان بررسی و نقد تجربه خروج از بدن بر اساس یافته های رابرت مونرو کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
مریم دوست محمدی Stephen Hawking’s philosophical ideas on “God and the laws of nature” and the critics on the point of view of Allameh Tabatbaei کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/30
احمد رستم پور ایمانگروی در نظام معرفت شناسی پاسکال کارشناسی ارشد
فاطمه سعیدی بررسی انتقادی خداباوری شکاکانه در پاسخ به مسئله شرور بی‌وجه دکتری دانلود 1398/11/26
سیدکامران فوادمرعشی جوهر نخستین ارسطویی: بررسی وجود شناختی و معرفت شناختی کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/26
نجمه کردزنگنه بررسی انتقادی دیدگاه خداباوری گشوده جان سندرز در باب علم پیشین الهی و اختیار آدمی کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
ثریا کرمی کارشناسی ارشد
مرتضی متولی نظریه صدق نزد حکیمان مسلمان؛ نقد ادله کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/05
مهدی محسنی معلمکلایی Wittgenstein influence on the topics and issues in the philosophy of religion کارشناسی ارشد دانلود 1398/07/13
آرزو مهدی زنجانیان Meaning Of Life In Tolstoy’s Point Of View کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
سید مختار مومنی بررسی و نقد نظر دیوید هیوم در باب مسئله شر کارشناسی ارشد
فاطمه نام آور کارشناسی ارشد
مریم السادات نبوی میبدی بررسی و مقایسه آرای علامه طباطبایی و ونسان برومر درباره مسئله دعا کارشناسی ارشد
حمید نوربخش بررسی امکان ادراک حسی اخلاقی بر اساس دیدگاه محتوای غنی و تاثیر آن بر مباحث فلسفه دین کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/27
فرشته ابوالحسنی نیارکی نظریه اخلاقی خواجه نصیرالدین طوسی (مبانی و مؤلفه ها) دکتری دانلود 1393/02/01
محسن اختری آراء کلامی ابن میثم بحرانی (ره) کارشناسی ارشد دانلود 1388/09/11
طاهره اشراقی نظریه اوصاف باری تعالی از دیدگاه مولوی در مثنوی معنوی کارشناسی ارشد دانلود 1391/6/29
ابراهیم اصولی هریس بررسی و نقد الگوی هوش مصنوعی در تبیین عمل‌کرد ذهن دانلود 1388/09/10
میشل اقامالیان A Critical Study of Knowability of God and the Possibility of Speaking of Him in the Theology of Karl Barth دکتری دانلود 1396/06/22
احمد اله یاری بررسی تطبیقی دیدگاه‌های معرفت شناختی خواجه نصیرالدین طوسی و رنه دکارت درباب ادراک حسّی کارشناسی ارشد دانلود 1388/09/11
زینب امیری بررسی و مقایسه آرای استاد مطهری و لیندا زاگزبسکی در باب علم پیشین الهی و اختیار انسان کارشناسی ارشد دانلود 1391/05/07
محمد بنیانی بررسی تطبیقی تصورات گوناگون از اصالت وجود صدرایی دکتری دانلود 1390/6/21
حنانه پروین بررسی تاثیر مولفه های زندگی مدرن شهری بر معناداری یا بی معنایی زندگی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/22
ملیحه توحیدی مقدم بررسی و مقایسه نظریات شهید مطهری و برایان دیویس در مسأله شر کارشناسی ارشد دانلود 1388/09/10
زهرا حسینی انگاره خدا در حکمت سینوی دکتری دانلود 1395/11/30
نصیراحمد حسینی Critical Analysis of J.L. Schellenberg’s View on Problem of Divine Hiddenness based on Mulla Sadra and Moser’s Views دکتری دانلود 1392/11/28
علی اصغر حسنی مقدم بررسی و نقد والترترنس استیس در باب رابطه ی علم، دین و اخلاق کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/30
رضا حسن نورانی خدا ، احتمال و تسلسل کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/20
احمد رستم پور ایمانگروی در نظام معرفت شناسی پاسکال کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/15
مرضیه رضائی بررسی تطبیقی آرای ریچارد سویین برن, مارک کرنر و علامه طبا طبایی در باب امکان وقوع معجزه کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/29
هادی رمضانپور بررسی ادراک حسّی از دیدگاه ملاصدرا و سهروردی کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/16
محمد روضاتی فلسفه حکمتِ متعالیه دکتری دانلود 1388/06/31
زینب زرگوشی بررسی و مقایسه آرای علامه طباطبایی و جان فینبرگ در باب مسأله شر کارشناسی ارشد دانلود 1390/10/28
سیدمحمدمهدی ساداتی حجیت معرفت شناختی تجربه دینی از دیدگاه ملاصدرا و ویلیام آلستون کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/31
فاطمه سعیدی بررسی نسبی انگاری معرفت شناختی با تکیه بر آرای پل بوقوسیان و ارتباط آن با التزام دینی کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/31
رضا سلطانی تجربه دینی به عنوان گوهر دین از دیدگاه مولانا جلال الدین محمّد بلخی کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/05
شهاب شهیدی بررسی دیدگاه استاد مطهری و مایکل پترسون درباره مساله شر کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/17
مجید ضیایی قهنویه Comparative Study of Allameh Tabatabaei and Neil Bolton’s Views on “Concept Formation” دکتری دانلود 1394/06/18
متین طایفه رستمی Comprative stuy of Allame Tabatabaei and William Lane Craig View’s on Divine Foreknowledge and Human Freedom کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
علیرضا طاهری سودجانی Assessment the experience of Beauty and of love as a religious experience, based on Plato’s viewpoints کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
میلاد عزیزی مرگ پوچی و معنا در دیدگاه اروین یالوم کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/27
بهرام علیزاده تحلیل مفهوم معرفت از دیدگاه فیلسوفان مسلمان ـبوعلی،سهروردی و ملاصدراـ بر اساس معرفت شناسی معاصر کارشناسی ارشد دانلود 1386/08/28
محمد فقیه تعین گرایی و ناتعین گرایی و نحوه ی فاعلیت خداوند در عالم طبیعت و لوازم کلامی آن از منظر علامه طباطبایی و دیوید بار تالامیو دکتری دانلود 1396/11/25
احمد قاسمی بررسی اندیشه های دین شناسانه محمد اقبال لاهوری با تاکید بر کتاب احیای فکر دینی در اسلام کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/11
فاطمه قلخانباز ابعاد دین و ارتباط بعد تجربی و عقیدتی دین با تکیه بر آراء نینیان اسمارت کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/19
مهدی قندی مبانی و ادله ی شمول گرایی در نجات از دیدگاه قرآن و حدیث دکتری دانلود 1397/11/28
رضا کایدخورده نقد و بررسی قرائت های مختلف از نظریۀ ادراکات اعتباری علامه طباطبایی دکتری دانلود 1393/06/31
زهرا کاراندیش بررسی و مقایسه آراء ویلیام هاسکر و مرتضی مطهری در باب علم پیشین الهی و اختیار انسان کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
ثریا کرمی بررسی آرای ویلیام جیمز درباب جاودانگی با تکیه بر آرای یوجین فونتینل کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/12
حجت کوثریان بررسی انتقادی و تطور تاریخی آراء حکیمان مسلمان درباره‏ی وجود ذهنی کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/29
مهدی لطفی زاده تبیین نحوه ی دخالت خداوند در امور طبیعت در چارچوب تعبیر های مختلف نظریه کوانتومی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
محمدحسین مالکی Abd al-Jabbar on Skepticism and Possibility of Knowledge کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/19
حسین محمدی بررسی تطبیقی دیدگاه های ملاصدرا و جان هیک در باب دوگانه انگاری نفس و بدن دکتری دانلود 1393/06/24
سمانه محمدی ربط و نسبت اراده با باور و تاثیر آن بر اخلاق باور و ایمان گرایی کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/06
محمدمهدی مروارید بررسی تاثیر چالش دعاوی متعارض بر ارزش معرفت شناختی تجربه دینی کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/16
آرزو مشایخی بررسی و مقایسه آراء استاد مرتضی مطهری و بروس رایشنباخ در مسئله شر کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/12
هادی ملک زاده مقایسه و بررسی نظریه مطابقت با نفس الامر علامه طباطبایی با مطابقت با واقع برتراند راسل کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/15
محمد مهدی پور Argument from Consciousness By Focus on Morland’s View کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/23
سید احمد موسوی خوئینی بررسی و مقایسه دیدگاه سورن کرکگور و مارتین بوبر در باب نقش دیگری در ارتباط انسان با خداوند کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/26
مختار مومنی بررسی و نقد نظر دیوید هیوم در باب مسأله شر، با تکیه برآرای علامه طباطبایی و الوین پلانتینگا کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/15
فاطمه نام آور برهان آنسلم و روش اصل موضوعی کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/16
مریم السادات نبوی میبدی بررسی و مقایسه آرای علامه طباطبایی و ونسان برومر درباره " مسأله دعا " کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/25
حمیدرضا نمازی بررسی مقایسه ای زیبایی خدا از دیدگاه آگوستین،توماس آکویناس،مولوی و صدرالمتالهین شیرازی کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/08
حسن یوسفی خانقاه بررسی دیدگاه پلنتنگا در باب بساطت الهی کارشناسی ارشد دانلود 1391/4/21
محمد حسین وفائیان بررسی و مقایسه علم پیشین الهی از منظر صدرالمتالهین و ابن عربی کارشناسی ارشد دانلود 1393/02/17
فاطمه قلخانباز گشودگی معرفتی خداوند و آموزه علم مطلق الهی دکتری
نام درس
 
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
جاودانگی نفس و مساله آخرت 4202184 2 21 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/25 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
تجربه دینی 4202161 2 22 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
دین و سبک زندگی (حیات طیبه) 4202181 2 21 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
زبان تخصصی 4206177 2 21 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/27 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
فلسفه تطبیقی 4202062 2 22 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/18 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398
تصورات مختلف از خدا 4202167 2 22 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/09 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398
نبوت، وحی و تجربه دینی 4202177 2 21 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/18 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
زبان تخصصی 2 4205180 2 21 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/10 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398
فلسفه غرب 1 4202068 2 21 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/16 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398
جاودانگی نفس و مساله آخرت 4202184 2 21 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/25 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
تجربه دینی 4202161 2 22 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/29 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
زبان تخصصی 4206177 2 21 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/23 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
زبان تخصصی 1 4205179 2 21 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/11/01 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
فلسفه تطبیقی 4202062 2 22 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/04 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1397
نبوت، وحی و تجربه دینی 4202177 2 21 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/05 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
جاودانگی نفس و مساله آخرت 4202184 2 21 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/11/02 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
تجربه دینی 4202161 2 22 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/11/03 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
زبان تخصصی 2 4205180 2 21 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/24 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
فنا ناپذیری نفس و رستاخیز 4202144 2 26 هرهفته شنبه (17:00 - 19:00) 1397/10/24 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
فلسفه غرب 1 4202068 2 21 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
نمایش 20 نتیجه
از 1