اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

امیر محمد گمینی

امیر محمد گمینی

امیر محمد گمینی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 021-88993016
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مهسا پوست فروش فرد امکان ارائه فلسفه دین برای کودکان با تکیه بر علم و دین کارشناسی ارشد
زینب سیار نظریه کسوف و خسوف بطلمیوس به همراه تصحیح مقاله ششم تحریر الجسطی خواجه نصیر الدین طوسی کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
نجوم در دوره اسلامی 2 4209017 2 91 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
تاریخ عمومی علم 3 4209006 2 91 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/08 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
تاریخ فلسفه اسلامی 1 4203035 2 91 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/29 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
تاریخ علوم در اسلام 4 4204800 2 04 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/07 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
مبانی نجوم دوره اسلامی 4209036 2 91 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/14 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398
تاریخ عمومی علم 3 4209006 2 91 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/28 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
تاریخ فلسفه اسلامی 1 4203035 2 91 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
تاریخ علوم جدید در ایران 4209041 2 91 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/30 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
متون تاریخ علم به زبان های معتبر (انگلیسی، فرانسه، آلمانی و ...) 4209023 2 91 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/11/02 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
متون تاریخ علم به زبان عربی و فارسی 4204168 2 91 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/04/05 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1397
رصدخانه ها و ابزارهای نجومی در جهان اسلام 4209027 2 95 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1398/04/02 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1397
نجوم در دوره اسلامی 2 4209017 2 91 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/24 (13:30 - 15:30) ترم اول 1397
تاریخ عمومی علم 3 4209006 2 91 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
تاریخ علوم در اسلام 3 4204051 2 04 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/22 (13:30 - 15:30) ترم اول 1397
فلسفه علم 4209007 2 95 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/30 (13:30 - 15:30) ترم اول 1397
نمایش 15 نتیجه
از 1