اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

قربان علمی

قربان علمی

قربان علمی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 021-42762294
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محسن علی زاده رابطه طریقت و شریعت در اندیشه امام محمد غزالی و عین القضات همدانی کارشناسی ارشد
مهدی امینی ذهنیت ابتدائی و دین کارشناسی ارشد
حسین امیری هنزکی بررسی فعالیت های مسیحیت تبشیری کارشناسی ارشد
سمیرا انیسی بررسی مقایسه ای سلوک عرفانی از دیدگاه عطار و مارگارت پورت کارشناسی ارشد
سیده سوزان انجم روز مفهوم حکمت در طومارهای بحرالمیت دکتری
مجید آرانی حصاری مقایسه نیایش های آمرزش خواهانه در صحیفه سجادیه و اعترافات آگوستین قدیس کارشناسی ارشد
میلاد اعظمی مرام بررسی مفهوم ایدئولوژیک کردن دین و تفسیر ایدئولوژیک اسلام از دیدگاه دکتر علی شریعتی و آرای منتقدان کارشناسی ارشد
مرضیه بدیعی بررسی مقایسه ای توبه در قرآن و عهد عتیق کارشناسی ارشد
محمد بقایی یمین اندیشه های عرفانی داراشکوه کارشناسی ارشد
زیبا بیاتی بررسی شخصیت و جایگاه پولس و پطرس (شمعون) در منابع اسلامی کارشناسی ارشد
علی بورونی تبیین رابطه خدا و انسان در الهیات کارل بارث دکتری
داود نوروزی علویق مفهوم حکمت در عهد عتیق و بسترهای شکل گیری آن کارشناسی ارشد
مهران دلان حصار آموزه های علمی سلوک پدران صحرا در قرن چهار میلادی و صوفیان مسلمان مکتب بغداد در قرن دوم و سوم هجری کارشناسی ارشد
جعفر فلاحی بررسی و نقد آراء الهیات کارل وانر دکتری
زهرا فلاح کارکردهای دین عامه در زیارتگاههای مازندران(نوروآمل) کارشناسی ارشد
سیدعباس قائم مقامی حقیقت و شناخت در الهامات برتادوده کارشناسی ارشد
فاطمه قراگزلی محبت و خدمت به همنوع در حیات عرفانی شاه نعمت اله ولی و کاترین سینایی کارشناسی ارشد
آزاده قبادی جهرمی کارشناسی ارشد
نسترن حبیبی خیاوی مقایسه عقاید دینی علویان و جعفریان ترکیه کارشناسی ارشد
پیام همایونی املشی بررسی توصیفی سیر و سلوک عرفانی زنان مسیحی بگینی با تکیه بر آرای مشتیلد ماگدبورگی کارشناسی ارشد
کرم حسین زاده صور حیات دینی در منطقه کلیبر کارشناسی ارشد
ابوالقاسم کریمی مقایسه اندیشه های لوتر و اراسموس در مورد انسان شناسی کارشناسی ارشد
سارا کشفی تصحیح و مقدمه انتقادی بر سکینه الصالین سعد الدین حموی کارشناسی ارشد
سیده سارا کشفی بررسی مقایسه ای مکاشفه عرفانی در عرفان روزبهان بقلی و هیلدگارد بینگن دکتری
پروین خوش ترکیب دولت آباد گناه و مرگ در نامه های پولس کارشناسی ارشد
مسعود شاورانی کارکرد باورهای دینی در پیش گیری از خود کشی کارشناسی ارشد
حجت میری بقال مقام فقردر عرفان مولانا و مایستر اکهارت کارشناسی ارشد
حسین محمدیان عمرانی نقش تصویر در بازتاب ایده های دینی کارشناسی ارشد
حامد نظرپور نجف آبادی بررسی رویکرد کنت ول اسمیت به دین دکتری
لیلا اروج زاده دین و سیاست در ترکیه معاصر، از آتاترک به بعد کارشناسی ارشد
محسن رحمانی نژاد بررسی زمینه های فکری الهیاتی وروش شناختی سعدیا گائون دکتری
محسن رحمانی نژاد مطالعه تطبیقی عشق از دیدگاه مولوی و رویسبروک کارشناسی ارشد
مجتبی رنجبریخفروزانی بن مایه های دینی آثار لئو تولستوی با محوریت رمانهای رستاخیز و مرگ ایوان ایلیچ کارشناسی ارشد
طاهره رشیدی شریف آبادی آفرینش جدید در اندیشه پولس حواری و مولانا کارشناسی ارشد
نفیسه صفابخش قمی بررسی مقایسه ای مفهوم نور و ظلمت در اندیشه ی شیخ محمود شبستری و یوحنای صلیبی با تاکید بر کتاب گلشن راز و شب تاریک نفس کارشناسی ارشد
نسرین ستارزاده جاوید شریعت در قرآن ودر اناجیل همنوا کارشناسی ارشد
مرجان شهریاری ماهیت انسان از دیدگاه مانی و شونزی کارشناسی ارشد
اشکان شکرچی پژوهشی بر کاربردها و کارکردهای نیایش در عهد عتیق ، جدید و قرآن کارشناسی ارشد
یونس تسلیمی پاک آرائ دین شناختی اندرولانگ دکتری
مریم یادگارمغانلو بررسی مینگ در آیین کنفوسیوسی کارشناسی ارشد
معصومه یوزباشی جهان پس از مرگ در نظر کنفوسیوس کارشناسی ارشد
زینب ذبیحی بررسی مرگ اندیشی در اندیشه مولوی با تاکید بر مثنوی کارشناسی ارشد
سیده فاطمه زارع حسینی بررسی تحلیلی مقایسه ای مفهوم و مبانی اخلاق در شاهنامه فر دوسی و مهابهاراتا دکتری
حمیرا ارسنجانی عرفان پولس،بررسی بسترهای یهودی و هلنیستی آن دکتری دانلود 1398/11/05
میلاد اعظمی مرام An Examination of Yehezkel Kaufmann’s Theory about Religion of Ancient Isreal دکتری دانلود 1398/04/09
منتظر بلوچی بررسی تطبیقی اراء عرفانی قدیس بو ناو نتور کارشناسی ارشد
زهرا جهانبازی بررسی مقایسه ایی آخر الزمان از دیدگاه آیین یهود و دین اسلام کارشناسی ارشد
سید باقر حسینی جایگاه تصوف و عرفان اسلامی در سیستان دکتری
جلال حسین پناهی بررسی باور داشت ها و کارکردهای دینی قوم اورارتو کارشناسی ارشد
بهزاد حمیدیه مبانی مفهومی دین در فرهنگ مصرفی دکتری
مهران دلان حصار Practical Teachings of the Mysticism of Fourth Century Desert Fathers and Muslim Sufis of Baghdad Second and Third Centuries AH کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/27
طاهره رشیدی شریف آبادی New Creation viewed by Paul the Apostle and Mawlana Jalal ad-Din Muhammad کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/18
طاهره رشیدی شریف ابادی New Creation viewed by Paul the Apostle and Mawlana Jalal ad-Din Muhammad کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/18
عظیم رضوی صوفیانی The Ethical System of Ismaili School and Ancient Persia: Concepts, Sources, Criteria دکتری دانلود 1398/11/20
نسرین ستارزاده جاوید جایگاه شریعت در قرآن و اناجیل هم نوا کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/11
شیما شیبانی بررسی انسان شناسی آگوستین و پلاگیوس کارشناسی ارشد
حمید قربانی Comparison between Mystical Anthropology of Seyyed Haydar Amoli and Alaoddoleh Semnani کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/28
حجت میری بقال مقام فقر در عرفان مولانا و مایستر اکهارت کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/28
امین مهربانی پیروان ادیان در ذهن و زبان ایرانیان مسلمان از آغاز حکومت صفویه تا پایان دورۀ قاجاریه دکتری دانلود 1398/11/30
میثم نصرالهی بررسی آراء و اندیشه های عرفانی شیخ علاءالدین سمنانی کارشناسی ارشد
حامد نظرپورنجف ابادی مقایسه دیدگاه پولس و فخر رازی در مسئله ایمان کارشناسی ارشد
علی هوشمندخوی تحولات دینی در "عصر محوری" تاریخ در دیدگاه نظریه¬پردازان اجتماعی: بررسی تطبیقی آرای "ساموئل آیزنشتاد" و "رابرت بلا" کارشناسی ارشد دانلود 1399/03/26
معصومه یوزباشی The Afterlife in Confucius's World View کارشناسی ارشد دانلود 1398/02/18
فهیمه احمدی باورها ، عقاید، آداب و رسوم مسلک اهل حق در کوهدشت و نورآباد کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/04
عیسی احمدیان تصحیح و تحقیق رساله عرفانی سراج الطریق کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/09
مظاهر احمد توبی بررسی تطبیقی آراء عرفانی مایستر اکهارت و جلال الدین محمد مولوی به ضمیمه ترجمه آثاری از اکهارت دکتری دانلود 1383
مریم یادگارمغانلو بررسی مینگ در آیین کنفوسیوسی کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/17
مجید آرانی حصاری Comparison of Penitential Prayers in Sahifa Sajjadiya and The Confessions of St. Augustine کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/29
حمیرا ارسنجانی بررسی و تحلیل خاستگاه اندیشه خضر در ادبیات دینی و اساطیر کارشناسی ارشد دانلود 1393/02/27
لیلا اروج زاده دین و سیاست در ترکیه معاصر از آتاتورک به بعد کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
محمدهادی آزاد صفائی سیر تاریخی دین شناسی در ایران معاصر کارشناسی ارشد دانلود 1386
المیرا آسیابی زاده نحوۀ پوشش دینیاران و رنگهای سمبلیک در ادیان یهودیت، مسیحیت، اسلام کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/19
حمید اسکندری The perfect man according to Ibn Arabi and Chuang Tzu کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
مجید اسماعیلی The Relationship of Divine Providence, Grace and Human Freedom: With Emphasis on Luis de Molina's View کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
میلاد اعظمی مرام بررسی مفهوم ایدئولوژیک کردن دین و تفسیر ایدئولوژیک اسلام از دیدگاه دکتر علی شریعتی و آرا منتقدان کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/22
نفیسه آقایی پورسده یی بررسی تطبیقی مساله خیر و شر از دیدگاه آگوستین و امام محمد غزالی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/29
زهرا اکبرپور ترجمه و تحقیق بخش دوم کتاب الهیات اسلام و مسیحیت سوئیتمان کارشناسی ارشد دانلود 1385
حسین امیدی طریقت عرفانی زهد در مکتب تائوئیزم و تصوف(سه سده نخست) کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
حسین امیری هنزکی بررسی فعالیت های مسیحیت تبشری در شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/18
مهدی امینی ذهنیت ابتدائی و دین کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
سیده سوزان انجم روز The Concept of Wisdom in the Dead Sea Scrolls کارشناسی ارشد دانلود 1398/07/10
زیبا بیاتی بررسی شخصیت و جایگاه پولس و پطرس (شمعون) در منابع اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/19
مرضیه بدیعی بررسی مقایسه ای توبه در قرآن و عهد عتیق کارشناسی ارشد 1391/11/08
زهرا بشیرگنجی ترجمه و تحقیق کتاب عرفان یهود نوشته گرشوم شولم کارشناسی ارشد 1384
محمد بقایی یمین اندیشه های عرفانی داراشکوه کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/26
علی بورونی تبیین رابطه‌ی خدا و انسان در الاهیات کارل بارث دکتری دانلود 1390/09/27
ابوالقاسم پیاده کوهسار تحقیق و ترجمه فصلهای (1) ، (2) و (3) از کتاب « انسان شنـاسی دین » اثـر فیـونـابـووی کارشناسی ارشد دانلود 1384
هیوندو ّپارک سیمای پیامبر اسلام(ص) در ادبیات مسلمانان چین در اوایل سلطنت سلسله چینگ مطالعه تحلیلی و تطبیقی کتاب های شانگزن و جوشنگزن نوشته ی: ماجو و لیوج دکتری دانلود 1393/02/22
مریم پازوکی مفهوم معنویت دینی در مسیحیت کاتولیک کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/11
الهه پیامی نقش قرائت رسمی از دین در توسعه فرهنگی ( با تاکید برعصر قاجار ) کارشناسی ارشد دانلود 1389/10/29
صالح پژمان Study of the Evolution of Kubrawīyya Order’s Characteristic Mystical Teachings in the 13th and 14th Centuries A.D. کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/20
محمد پهلوان دراباد بررسی دیدگاه هانری کربن درباره تاویل در عرفان ایرانی - اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/05
یونس تسلیمی پاک بررسی مفهوم "امانت الهی" از دیدگاه عارفان مسلمان تا پایان قرن نهم کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/13
محمد توکلی پور ترجمه و تحقیق کتاب مردم شناسی دین نوشته فیونابووی فصلهای 4، 5، 6 کارشناسی ارشد دانلود 1384
محسن جنگجو بررسی اندیشه دینی، عرفانی و سیاسی احمد سرهندی و مقایسه آن با دیدگاه های امام محمد غزالی کارشناسی ارشد دانلود 1390/10/25
زهرا جهانبازی بررسی تطبیقی آخرالزمان از دیدگاه آیین یهود و دین اسلام کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/25
لعبت جوادی سمع در آثارمولانا ، مفهوم و جایگاه (مثنوی، دیوان شمس، فیه مافیه) کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/11
مریم چنگی آشتیانی بررسی جامعه شناختی کارکرد معنا بخشی دین در آثار محمد حسین طباطبائی کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/24
رحمت اله حاتمی گل مکانی بررسی مفهوم خدا در وداها کارشناسی ارشد دانلود 1383
سارا حاجی حسینی مسگر دین شناسی ناصرخسرو قبادیانی کارشناسی ارشد دانلود 1385/07/11
نسترن حبیبی خیاوی مقایسه عقاید دینی علویان و جعفریان ترکیه کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/18
باقر حسینی جایگاه تصوف و عرفان اسلامی‌در سیستان دکتری دانلود 1390/06/30
شهریار حسینی وحدت ادیان از منظر عرفان اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1384
جلال حسین پناهی بررسی باورداشتها و کارکردهای دینی قوم اورارتو کارشناسی ارشد دانلود 1388/09/15
مهدی حسن زاده نقد و بررسی دین شناسی پیترل. برگر دکتری دانلود 1385
کرم حسین زاده صور حیات دینی در منطقه کلیبر کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/22
محمدعلی حقیقی تصحیح بخشی (10 رساله) از رسائل کاسانی و تعلیقاتی بر آن دکتری دانلود 1383
بهزاد حمیدیه مبانی مفهومی دین در فرهنگ مصرفی (مطالعه تحلیلی- انتقادی) دکتری دانلود 1389/06/30
پروانه خدابنده لو A Psychological Survey on the Character of Fāṭema and Abu’l-fazl In Iranian Popular Religion کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
خلیل خراسانی بررسی تطبیقی آراء منسیوس در باب انسان شناسی کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/29
قانع خورشید رشید Review of Ahmad Khani's Theological and Mystical Perspectives کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/27
ندا خوشقانی بررسی تطبیقی ذن بودیسم و مسیحیت ایرنائوسی در باب رنج کارشناسی ارشد دانلود 1389/10/25
محمدحسین دالوند ساحت عرفانی طومارهای بحرالمیت کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/23
زهرا دیناروند بررسی جنگ مقدس در آئین یهود و جهاد در اسلام کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/25
سجاد دهقانزاده ترجمه و تحقیق بخشی از کتاب: روانشناسی و دین ( نوشته میشل آرگیل) کارشناسی ارشد دانلود 1385
علی دهقان نژاد مناقشات کلامی مانویان با متکلمان مسلمان کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
زینب ذبیحی بررسی مرگ اندیشی در اندیشه مولوی با تاکید بر مثنوی کارشناسی ارشد دانلود 1397/04/13
روح الله رجبی تصحیح و مقابله چهار رساله از میرسید علی همدانی با مقدمه تحقیقی کارشناسی ارشد دانلود 1386/07/10
محسن رحمانی نژاد مطالعه تطبیقی عشق از دیدگاه مولانا و رویسبروک کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/25
محسن رحیمی غازانی باورهای دینی اهل حق در آذربایجان شرقی کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/12
زهرا رخشانی بررسی آیین ها و باورهای دینی مردم سیستان پیش از اسلام کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/15
آزاده رضایی بررسی و مقایسه مسیح منجی در مذهب کاتولیک با منجی های مطرح شده در دهه 80 و 90 هالیوود کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/18
مجتبی رنجبریخفروزانی بن مایه های دینی آثار لئو تولستوی با محوریت رمان های رستاخیز و مرگ ایوان ایلیچ کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/25
زهرا زارع بررسی بسترهای شکل گیری رهبانیت مسیحی کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/04
سیده فاطمه زارع حسینی بررسی مقایسه‎ای ـ تحلیلی مفهوم و مبانی اخلاق در شاهنامة فردوسی و مهابهاراتا دکتری دانلود 1391/11/16
فاطمه زارع حسینی کفر و دین در مثنوی معنوی کارشناسی ارشد دانلود 1384
مریم ساجدی نسب بررسی تاریخ، آراء و عقاید فرقه قرائیم کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/31
زهره سلیمی بررسی و نقد انگاره الهیات ضعیف کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
نیلوفر سلمانی Discours Analyisis of Poverty in Quran in Framework Theory of E.Laclau and C.Mouffe کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/28
راضیه سلیم زاده آبراهام مزلوودین (بررسی آراء آبراهام مزلو درباره دین) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/8
مریم سهرابی چهرازی مقایسه عشق الهی از دیدگاه عین القضات همدانی و سنت ترزای آویلایی کارشناسی ارشد دانلود 1390/10/20
مسعود شاورانی کارکرد باورهای دینی در پیشگیری از خودکشی(با تأکید بر دین اسلام) کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/27
شیما شیبانی بررسی انسان شناسی آگوستین و پلاگیوس کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/18
مژده شریعتمداری دیالکتیک غم و شادی در اندیشه عطار و مولوی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/08
اشکان شکرچی پژوهشی بر کاربردها و کارکردهای نیایش در عهد عتیق، عهد جدید و قرآن کارشناسی ارشد دانلود 1393/05/11
حسین صابری ورزنه بررسی مقایسه ای دیدگاههای مولوی و کیرکگارد در باب ایمان کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/20
طاهره صدیقیان کاشی بررسی مقایسهای مفهوم و جایگاه آموزه فیض در اندیشه های آگوستین و لوتر کارشناسی ارشد دانلود 1388/09/16
نفیسه صفابخش قمی بررسی مقایسه‌ای مفهوم نور و ظلمت در گلشن راز شیخ محمود شبستری و شب ظلمانی نفس یوحنای صلیبی کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/30
محمد رضا صمدی بنیادگرایی دینی و نقش آن در تحولات افغانستان، در سه دهه اخیر کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/23
فاطمه طیبی فرد بررسی رویکرد روش شناختی و نزبرو در مطالعات قرآنی کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
محسن عابدینی ترجمه و تحقیق کتاب عرفان یهود نوشته گرشوم شولم کارشناسی ارشد دانلود 1384
رضا عبداللهی بررسی مفهوم و رابطه ی ایمان و عشق از دیدگاه مولانا و پل تیلیش کارشناسی ارشد دانلود 1390/10/25
لیلا عبدالهی بررسی جایگاه انسان در آراء دین شناسی میرچا الیاده کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/16
مریم علی آبادی بررسی مفهوم انسان معیار در تصوف اسلامی از نگاه سید حسین نصر، مفهوم انسان معیار در اخلاق مسیحی از نگاه هانس کونگ، و مقایسۀ آنها کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
منیره علی اصغری المالوداش بررسی تطبیقی گرایش به حیات مادی از منظر قران وعهد عتیق کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/25
محسن علی زاده بررسی رابطه‌ی طریقت و شریعت در اندیشه امام ابو حامد محمد غزالی و عین القضات همدانی کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
سید ماجد غروی نیستانی بازخوانی منظومه عرفانی مولوی بر پایه مدل تحلیلی یونگ دکتری دانلود 1393/04/30
ماجد غروی نیستانی بررسی شیوه های اگزیستانسیالیستی در نگرش دینی مولوی کارشناسی ارشد دانلود 1388/04/27
زهرا فلاح بررسی کارکردهای دین عامه در زیارتگاه های مازندران (نور و آمل) کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/17
جعفر فلاحی بررسی و نقد آراء الهیاتی کارل رانر دکتری دانلود 1391/06/20
افسانه فلاح نژاددلیوندانی نقد و بررسی رابطه یهودیت و گنوستیسیزم از نظر شولم کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/27
مسعود فهامی ترجمه و تحقیق بخشی از کتاب الهیات اسلام و مسیحیت نوشته سوئیتمان کارشناسی ارشد دانلود 1385
افسانه فهیمی الهیات فمنیستی : بررسی مؤلفه‌های دینی در شکل‌گیری الهیات فمنیستی مسیحی کارشناسی ارشد دانلود 1389/08/23
سید عباس قائم مقامی حقیقت و شناخت در مکاشفه های بر تادوده کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/15
آزاده قبادی جهرمی تصحیح و مقابلۀ رسالۀجام جم از حسن بن محمد با مقدمۀ تحقیقی کارشناسی ارشد دانلود 1388/09/30
فاطمه قراگزلی LOVE AND SERVICE TO MANKIND IN SPIRITUAL LIFE OF SHAH NEMATO’LLAH WALI AND ST. CATHERINE OF THE SIENA کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/14
هدیه قویدل سیوکی طریقه‌های تصوف در آفریقا با تمرکز بر مصر و مراکش کارشناسی ارشد دانلود 1385/07/09
علی اکبر کاشفی مهر بررسی تطبیقی انسان کامل از دیدگاه کنفوسیوس و عزیزالدین نسفی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/16
ابوالقاسم کریمی مقایسه اندیشه های اراسموس و لوتر در مورد انسان شناسی کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/21
علی اشرف کریمی دین ایزدی و مقایسه ی آن با دین زرتشتی کهن کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/12
علی اشرف کریمی تطور مفهوم خدا در عهد عتیق دکتری دانلود 1393/10/29
علی اکبر کریمی بررسی علل رویکرد به بهائیت کارشناسی ارشد دانلود 1387/09/06
حامد رضا کریمی ملایر خانقاههای تاریخی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/14
سارا کشفی تصحیح و مقدمه انتقادی بر سکینه الصالین سعد الدین حموی کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/26
سمیه کیکاوسی بررسی مقایسه ای مسئله فطرت از دیدگاه کالون و متفکران معاصر مسلمان کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/11
محمدطاها محبعلی Relations between Christians and Muslims in Georgia کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/10
محمدامین محب علی Sufism and neo-sufism in contemporary west کارشناسی ارشد دانلود 1392/05/30
حسین محمدیان نقش تصویر در بازتاب ایده‌های دینی مسیحی در کلیسای ارتدوکس کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/09
محمد حسین محمدپور بررسی آراء قدیس بوناونتوره درباب خدا و انسان و رابطه آنها با هم کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/13
مریم محمدرضایی نیستی و مقایسه ی آن در اندیشه ‌ی مولانا و مارتین هایدگر کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/15
وحید محمودی واکاوی (من درون ) با تکیه بر آراء مو لوی و اکهارت تله کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/15
میثم مختاری بررسی رویکردها و چالشهای گفتمان حقوق بشر در میان دو جریان سنتی و نوگرا در ایران (از مشروطه تا معاصر) کارشناسی ارشد دانلود 1392/05/26
زهرا مددی تمبی بررسی زمینه های ظهورپیوریتنیزم و پیامدهای سیاسی اجتماعی آن کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/13
عبدالحمید مرادی ترجمه و تحقیق بخشی از کتاب الهیات اسلام و مسیحیت نوشته ی سوئیتمان کارشناسی ارشد دانلود 1385
حمید میرزاخانی Study the Critiques of Classical Phenomenology of Religion کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/18
فاطمه میرزا رضاخان نیایش در اندیشه مولانا کارشناسی ارشد دانلود 1385
کبری مستی آیین های گذار در لرستان کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/08
اکرم مشهدی بررسی انتقادی دیدگاه ویلیام جیمز درباب تجربه دینی و مقایسه آن باآراﺉ عرفای اسلامی دکتری دانلود 1390/11/24
حیدرعلی میمنه جهرمی تحقیق و بررسی در باره نظریه دین مدنی دکتری دانلود 1385
امین مهربانی اصطلاح شناسی ناظر به ادبیات بددینی در فرهنگ اسلامی تا سدۀ هفتم کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/27
زهرا مؤدب ترجمه و تحقیق بخشی از جلد دوم کتاب سوئیتمان کارشناسی ارشد دانلود 1385/07/10
زهرا مودب ترجمه تحقیق بخشی از جلد دوم کتاب اسلام و الهیات مسیحی نوشته ج. ویندروسوییتمن کارشناسی ارشد 1385
ابراهیم موسی پور بشلی بررسی نقش دین در زندگی روزانه مردم ایران از آغاز صفویه تا پایان دوره قاجاریه دکتری دانلود 1389/06/30
سمیه السادات موسوی جهان آبادی بررسی تطبیقی دیدگاه های انسان شناختی عین القضات همدانی و سورن کیرکگور کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/30
سمیه سادات موسوی جهان آبادی بررسی تطبیقی دیدگاه های انسان شناختی عین القضات همدانی و سورن کیرکگور کارشناسی ارشد دانلود 90/7/30
مجید نائمی بررسی خوف و رجاء در قران و عهد عتیق کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/02
میثم نصرالهی بررسی آراء و اندیشه های عرفانی شیخ علاءالدوله سمنانی کارشناسی ارشد دانلود 1389/08/16
سپیده نصرتی Critical study of the bases and the contexts of emergence of “Revisionism دکتری دانلود 1396/04/26
حامد نظرپور نجف آبادی مقایسه دیدگاه پولس و فخر رازی در مسئله ایمان کارشناسی ارشد دانلود 1390/6/30
حامد نظرپور نجف آبادی بررسی رویکرد کنت‌ ول اسمیت به دین دکتری دانلود 1394/11/06
سید حسین نقیبی بیده شرح اوضاع و احوال سلسله نعمة اللّهیه گنابادیه در سده اخیر(از سال 1300ه.ش به بعد) کارشناسی ارشد دانلود 1388/09/15
داود نوروزی علویق مفهوم حکمت در عهد عتیق و بستر های شکل گیری آن کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/22
پیام همایونی املشی A descriptive study of the mystical journey and conduct of the Christian Beguine women Relying on viewpoints of Mechthild of Magdeburge کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/27
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 29 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ادیان خاور دور 4203139 2 31 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/30 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
روش های مطالعات دینی 1 4202877 2 03 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/08 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
روش های تحقیق در ادیان 4203062 2 32 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/26 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
متون دینی به زبان خارجی 4203082 2 31 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/27 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
نظریه های مربوط به ادیان ابتدایی 4203137 2 31 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/21 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
انسان شناسی 4202182 2 21 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/09 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
مسیحیت 4203144 2 31 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/16 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
روش های مطالعه دینی 2 4203810 2 03 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/09 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
متون دینی عرفانی به زبان خارجی 4203106 2 31 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1399/04/18 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
عرفان تطبیقی 4203074 2 32 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/29 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
ادیان خاور دور 4203139 2 31 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/24 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
ادیان خاور دور 4203139 2 35 هرهفته چهار شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/24 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
آشنایی با سنت های عرفانی غیر اسلامی 4203882 2 03 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/22 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
متون دینی به زبان خارجی 4203082 2 31 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/11/02 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
نظریه های مربوط به ادیان ابتدایی 4203137 2 31 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/24 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
مسیحیت 4203144 2 35 هرهفته پنج شنبه (08:30 - 10:30) 1398/03/29 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1397
مسیحیت 4203144 2 31 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/29 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1397
متون اسلامی به زبان خارجی 4203001 2 35 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/02 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1397
متون دینی عرفانی به زبان خارجی 4203106 2 31 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/04/04 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1397
متون دینی و عرفانی یهود و مسیحیت 1 4203108 2 32 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/02 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
نمایش 1 - 20 از 29 نتیجه
از 2