اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

احد فرامرز قراملکی

احد فرامرز قراملکی

احد فرامرز قراملکی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سجاد امیرخانی شهرکی تحلیل آراء ابن سینا در چیستی و امکان "خود آگاهی" دکتری
مریم قاسم احمد تحلیل مفهومی کرامت در قرآن و روایات در پرتو دانش معنا شناسی و ملاک های سنجش آن در رفتار ارتباطی دکتری
مریم میرباقری رامشه تحلیل انتقادی گفتگوی سقراطی در یاددهی یادگیری(مطالعه موردی : مقطع کارشناسی گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه تهران) دکتری
محمدمهدی منتصری استکمال نفس: تعامل منطق و اخلاق در چهار سده اول هجری (کندی، رازی،فارابی،عامری،اخوان الصفا ) دکتری
سید فرزام ثریا حقوق طبیعی پژوهشی تطبیقی در اندیشه‌های ارسطو، آکوییناس، هابز و فینیس کارشناسی ارشد دانلود 1398/07/14
مرتضی جعفریان نقد سازگاری نظریه های معقول ثانی با مبانی معرفت شناسی و هستی شناسی آن نظریات و پیامدهای معقول ثانی انگاری وجود دکتری دانلود 1396/06/27
غلامرضا دادخواه A Critical Examination of Shams al-Dīn Samarqandī`s (d. /722H/1322.) Critiques of the Philosophy of Ibn Sina کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/02
محدثه محمدی جمال The Role of “Mullã Sadrã`s Self-Subsisting Concomitance” in Interpretation of “And He Is with You Wherever You Are کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
احمد مرجانی Divine love in point of view Ibn Arabi and Ibn Farez دکتری دانلود 1397/05/01
فرشته ابوالحسنی نیارکی نظریه اخلاقی خواجه نصیرالدین طوسی (مبانی و مؤلفه ها) دکتری دانلود 1393/02/01
محمد جواد اخگری تصحیح انتقادی القسطاس المستقیم غزالی و مقایسـه آن با سایر آثار منطقی وی کارشناسی ارشد دانلود 1388/03/31
محمدهادی اخوندزاده فاضلی اخلاق و نظریه نفس پژوهشی در اخلاق نوارسطویی دیویدراس و روانشناسی اخلاق استیفن استیچ کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
سهیلا ایرانی اخلاق در تعامل شغلی در حرفه ثبت اسناد و املاک کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/29
حسین اربابون تصحیح حاشیه ملاعلی نوری(ره) بر کتاب مفاتیح الغیب صدر المتالهین کارشناسی ارشد 79
مهدی اسدی چیستی و ملاک بداهت از دیدگاه دانشمندان مسلمان کارشناسی ارشد دانلود 1387/6/24
وحیده آقامهدی صراف زندگی اصیل و مؤلّفه‌های آن از دیدگاه سورن کی‌یرکگور و مارتین هایدگر کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
علی اوجبی تصحیح ترجمة اردکانی از محبوب القلوب اشکوری، جلد دوم (شرح حال 88 حکیم) کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/11
سادات باران تصحیح و تحقیق بخش طبیعیات الحکمة المشرقیة و بررسی صحت انتساب آن به ابن سینا دکتری دانلود 1392/10/07
مهدی باقری تحلیل انتقادی تفسیر فلسفی ملاصدرا و علامه طباطبائی از مفهوم قرآنی خزائن: رویکرد معناشناختی کارشناسی ارشد دانلود 1397/04/20
محسن بهرامی تعارضات اخلاقی بررسی و نقد روش‌ها دکتری دانلود 1390/09/27
نیکولاس جان بویلستون نظریة تجرد نفس و جایگاه آن در فلسفة افضل الدین کاشانی(در پرتو الگوی فلسفه به مثابه مشی زندگی) کارشناسی ارشد دانلود 1390/04/19
مرضیه ترکمنی اخلاق کاربردی نزد استاد مطهری کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/29
مجید تمیمی تحلیل چیستی و امکان خودشناسی از منظر ابن عربی و ملاصدرا کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/21
محمود تیموری تطور تاریخی ضرورت ازلی و ذاتی نزد منطق دانان مسلمان از فارابی تا قرن هفتم هجری قمری کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
زهرا حاج امینی هویت معرفتی فلسفه برای کودک کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/24
زهرا حسینی انگاره خدا در حکمت سینوی دکتری دانلود 1395/11/30
زهرا حقایق گلشادی انسان شناسی "دیگری" نزد لویناس کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/16
احمد دربندی تحلیل قضایا نزد اصولیان (بررسی آراء آخوند خراسانی) کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/15
قاسم درزی روش شناسی مطالعات بین رشته ای در علوم انسانی و مطالعات قرآنی دکتری دانلود 1393/11/07
منصوره رحمانی انگاره ملاصدرا از فلسفه و نقش آن در سامان بخشی حکمت متعالیه بر اساس سفرهای چهارگانه دکتری دانلود 1395/06/01
حسین رشیدزاده ویژگی های زبان علم نزد ابن سینا، فخررازی و خواجه طوسی کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/30
محمود زراعت پیشه ترجمه و نقد و تحلیل بخش نخست کتاب «مطالعاتی در تاریخ منطق دوره اسلامی» از نیکولاس رشر کارشناسی ارشد دانلود 1388/05/04
زینب سالاری بررسی و نقد آراء ولفهارت پانن برگ در باب الهیات تاریخی کارشناسی ارشد دانلود 1390/09/15
زهرا ستارپناهی قابلیت استفاده از داستانهای مثنوی (دفتر ششم) در فلسفه برای کودکان کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
حسن عارف سید زیدی مقایسه بین غزالی و سهروردی در چیستی علم و مراتب آن کارشناسی ارشد دانلود 1395/05/31
حمیدرضا سروریان نظریه اعواض در رهیافت کلامی و آیات و روایات و مقایسه آن با ثواب و تفضل دکتری دانلود 1390/01/22
مریم سعدی تعامل اخلاقی فرد با خویشتن از دیدگاه استاد مطهری کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/24
رامینه سلیمانزاده آیدیشه تحلیل موضع مولوی در مسئله جبرو اختیار و مبانی فلسفی و کلامی آن کارشناسی ارشد دانلود 1390/6/30
طاهره شفایی یامچلو شناسایی وضعیت موجود مسئولیت اجتماعی دانشگاه مبتنی بر مدل والایس (مورد: دانشگاه تهران) بر اساس دیدگاه اعضای هیئت علمی و ارائه راهکارجهت بهبود آن کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/15
احمد عبادی قضایای حقیقیه و گزاره های قانون وار دکتری دانلود 1391/09/11
امین عباسپور مواجهه با مر گ؛ مطالعه تطبیقی بین مولوی و اروین یالوم کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/04
مهدی عظیمی دگردیسی مدخل فرفوریوس در منطق دورۀ اسلامی: فارابی، ابن سینا، ابن طیب، ساوی، و فخر رازی دکتری دانلود 1391/07/22
علیرضا فاخرزاد بررسی نظریه تطور تاریخی امامت در تفکر شیعه امامیه دکتری دانلود 1392/06/10
محمد فاروق بررسی تطبیقی «وجود لابشرط مقسمی» در متافیزیک قیصری و ملا صدرا (در پرتو الگوی تمایز میان مفهوم و حقیقت وجود) کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/07
حسن فرجی مجارشین بررسی تطبیقی ملاک تمایز علوم از دیدگاه آخوند خراسانی ، امام خمینی ، و علامه طباطبائی کارشناسی ارشد دانلود 1397/02/09
هادی فرجی مجارشین تطور مفهوم و کاربرد عرضی ذاتی نزد ارسطو ، فارابی ،اخوان الصفا و ابن سینا کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/03
رستم فلاح جریان‌ شناسی اخلاق‌ پژوهی در تمدن اسلامی تا سده هفتم(ق) دکتری دانلود 1393/04/07
محمد جواد فلاح تحلیل برهان فسخ عزائم در خداشناسی کارشناسی ارشد دانلود 1388/04/22
مریم قاسم احمد ‌ THE CONCEPTUAL ANALYSIS OF KARAMAT IN THE HOLY QURAN AND ISLAMIC NARRATIONS IN THE CONTEXT OF SEMANTICS AND ITS MEASUREMENT CRITERIA IN COMMUNICATION BEHAVIORS دکتری دانلود 1396/04/19
محمدرضا قایمی نیک پدیدارشناسی تجربه دینی از دیدگاه ردولف اتو کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/27
هاشم قربانی تبیین کثرت راههای خداشناسی ـ ناظر بر وجود خداوند ـ در سنت اسلامی: مطالعه تطبیقی میان فخررازی، ابن عربی و ملاصدرا دکتری دانلود 1392/08/25
فاطمه السادات کتابچی Critical and comparative analysis of Ibn Árabi and Mulla Sadra on the philosophical and mystical aspects of ” God is the Light of the heavens and the earth” کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
قربانعلی کریم زاده قراملکی مسألة شرّ در کتاب و سنّت و مقایسة آن با دیدگاه صدرالمتألهین دکتری دانلود 1390/10/08
محمد کریمی لاسکی نقش قاعده زرّین در تعارض دین و اخلاق کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/27
زهرا محرمی بررسی تطورتاریخی صدق قضایای شرطی نزد برخی منطقدانان مسلمان از فارابی تاسده‏ی ششم کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/27
حسین محمدی بررسی تطبیقی دیدگاه های ملاصدرا و جان هیک در باب دوگانه انگاری نفس و بدن دکتری دانلود 1393/06/24
شهرام محمدپور انسان این زمانی و این مکانی از نگاه مولانا کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/27
منصوره مدنی تعارضات اخلاقی در پزشکی کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/09
سعید معماریان تصحیح و بررسی سه رساله از آقاعلی حکیم کارشناسی ارشد 77
علی اکبر ناسخیان تبیین انگاره های عمومی نهادهای اجتماعی از دیدگاه فارابی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/26
علی نعمتی چیستی و قلمرو حریم خصوصی در آموزه های اسلام کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/01
رضا نوین بررسی تطبیقی آموزه امامت در کلام اهل بیت و آثار متکلمان بر جسته شیعی (شیخ مفید،سید مرتضی، شیخ طوسی، خواجه طوسی، علامه حلی و علامه شبّر) کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/15
شکوه السادات واجدی الگوی حکمت عملی در رساله حقوق منسوب به امام سجاد(ع) کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/27
کرامت ورزدار The edition and analysis of “Oyoon Al Hikmah” treatise attribuTted to Ibn Sina کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/10
محمد حسین وفاییان تاثیر خیال بر رفتار ، بر پایه تحلیل نظریه خیال ملاصدرا دکتری دانلود 1396/12/05
نام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فلسفه ملاصدرا 3 4202215 2 22 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1399/04/07 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398
فلسفه ملاصدرا 5 4202217 2 22 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/14 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398
فلسفه اخلاق 4203291 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/30 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
فلسفه ملاصدرا 2 4202214 2 22 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
فلسفه ملاصدرا 6 4202218 2 22 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
فلسفه و تاریخ علم کلام 4202194 2 02 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
فلسفه ملاصدرا 1 4202213 2 22 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
منطق سینوی 4202211 2 21 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
فلسفه ملاصدرا 3 4202215 2 22 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/25 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
فلسفه ملاصدرا 5 4202217 2 22 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/01 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1397
فلسفه و تاریخ علم کلام 4202194 2 02 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/26 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
فلسفه ملاصدرا 1 4202213 2 22 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/25 (13:30 - 15:30) ترم اول 1397
منطق سینوی 4202211 2 21 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
نمایش 13 نتیجه
از 1